Szkolenie „Rolniczy Handel Detaliczny i promocja produktów lokalnych”

Show the MENU

SIR

22.07.2019

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Rolniczy Handel Detaliczny i promocja produktów lokalnych”
w terminie 13 sierpnia 2019 roku od godz. 10.00 w Bratoszewicach

Szkolenie przeznaczone jest dla rolników produkujących zgodnie z ustawą o rolniczym handlu detalicznym, i dla zainteresowanych taką produkcją, także dla producentów w zakresie małej ograniczonej działalności lokalnej
oraz dla producentów produktów tradycyjnych wpisanych na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W programie szkolenia:

1.  Rolniczy Handel Detaliczny uwarunkowania sprzedaży produktów przetworzonych z gospodarstwa rolnego, obecny stan prawny – Barbara Sałata, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu

2. Wymogi związane z etykietowaniem produktów sprzedawanych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego  - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych w Łodzi 

3. Wymogi dotyczące badań mikrobiologicznych produktów przetworzonych sprzedawanych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – przedstawiciel Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi

Planowane szkolenie jest organizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i jest podstawą do planowanych działań promocyjnych producentów produktów lokalnych, tradycyjnych
i w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, w tym poprzez wydawnictwa i organizację targów w Łodzi.

 Zapraszamy !

Proszę o potwierdzenie obecności na szkoleniu mailowo lub telefonicznie do dnia: 6 sierpnia br.

Edyta Kijak  – tel. 42/ 719 89 28, -29; wew. 319; 519  646  530

e-mail: e [dot] kijakatlodr-bratoszewice [dot] pl

oraz Anna Walas tel. 785360548, e-mail: a [dot] walasatlodr-bratoszewice [dot] pl