Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Stoisko informacyjne SIR na XXVI Targach Rolniczo- Ogrodniczych w Kościerzynie

Show the MENU

SIR

21.05.2016
mężczyzna siedzący przy stole w pukcie ŁODR, który znajduje się w zielonym namiocie

Kolejne targi, na których byli obecni pracownicy łódzkiego SIR to odbywające się w dniach 21-22 maja br. XXVI Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie.

Te popularne w regionie targi przyciągnęły przy słonecznej pogodzie ponad 20 tyś zwiedzających, dla których przygotowały swoje stanowiska ponad 270 firm z różnych branż. Popularnością cieszyły się zarówno stoiska dużych firm, reprezentujących maszyny rolnicze, nawozy, rozwiązania technologiczne dla hodowli zwierząt, jak również drobnych lokalnych wystawców, producentów ekologicznej i tradycyjnej żywności, trunków, miodów, rękodzieł itp.

Szeroka oferta wystawców i korzystne warunki pogodowe sprzyjały prowadzeniu rozmów biznesowych, wymianie poglądów i doświadczeń. Tu szczególną rolę odgrywały stoiska instytucji obsługujących wieś i rolnictwo. Wśród nich pojawiło się stoisko informacyjne SIR, wystawione w ramach realizacji operacji Programu Operacyjnego na lata 2016-2017 pt. Stoisko informacyjne „Przykłady i promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” na lata 2016-2017.

Koordynator SIR Anna Lichman oraz broker innowacji Michał Płatek objaśniali osobom odwiedzającym stoisko m.in. rolnikom, leśnikom i przedsiębiorcom ideę, cele i zasady oraz możliwości jakie daje działalność Sieci na rzecz rozwoju innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także główne założenia działania „Współpraca”. Osoby zainteresowane otrzymały również ulotki i gadżety informacyjno-promocyjne Sieci. Dyskutowano, zadawano pytania, analizowano możliwości rozwojowe rolników i ich zainteresowanie innowacjami, nawiązywano pierwsze kontakty celem ewentualnej kontynuacji dalszej współpracy.

W/w operacja przyczyniła się do ułatwienia transferu wiedzy na temat innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich, a także pozwoliła na wymianę wiedzy fachowej i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w w/w obszarach.

Tekst i fot.: Anna Lichman
Michał Płatek

mężczyzna siedzący przy stole w pukcie ŁODR, który znajduje się w zielonym namiocie
smycze do kluczy ze znakiem łodr oraz gazety leżące na stole w punkcie łodr
ulotki łodr bratoszewice rozłożone na stole
zielony namiot z stołem na którym są ułożone gadżety i ulotki