Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR wykonujących zadania na rzecz SIR (23-24.03.2016r. Brwinów).

Show the MENU

SIR

23.03.2016
kobieta w czerwonym swetrze przemawia do ludzi podczas Spotkania informacyjno-szkoleniowego dla pracowników WODR

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR wykonujących zadania na rzecz SIR odbyło się w dniach 23-24.03.br. w Brwinowie. W spotkaniu udział wzięli koordynatorzy, specjaliści, brokerzy oraz inne osoby wykonyjące zadania na rzecz Sieci.

Pierwszego dnia liczne wystąpienia mieli przedstawiciele intytutów, które prezentowały swoje osiągnięcia w danych dziecinach rolnictwa, również odbył się się panel dyskusyjny na temat współpracy jednostek naukowo-badawczych z SIR-em. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele: Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Instytut Zootechniki PIB, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Ciekawym punktem programu była prezentacja możliwości wykorzystania dronów w rolnictwie, której dokonali przedstawiciele firmy Agropiksel. W tej chwili drony można wykorzystywać np. do szacowania szkód łowieckich czy zwalczania szkodników.

Ważnym punktem spotkania była prezentacja przedstawicieli Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, którzy podzielili się swoim doświadczeniem oraz podali dobre przykłady z zakresu działalności Sieci w województwie podlaskim.

Drugi dzień naszego spotkania to przede wszystkim niezwykle dla nas ważne warsztaty dotyczące naszej koncepcji SIR na rok 2016 na poziomie województwa.

Spotkanie oceniamy jako bardzo owocne. Wymiana dobrych praktyk oraz doświadczenia między ośrodkami z zakresu funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest niezwykle ważna i pogłębia naszą wiedzę w tym zakresie.

 

Tekst i fot.
Anna Lichman
Michał Płatek

kobieta w czerwonym swetrze przemawia do ludzi podczas Spotkania informacyjno-szkoleniowego dla pracowników WODR
mężczyzna w brązowej marynarce przemawia do ludzi podczas Spotkania informacyjno-szkoleniowego dla pracowników WODR
mężczyzna w czarnej marynarce przemawia do ludzi podczas Spotkania informacyjno-szkoleniowego dla pracowników WODR
mężczyzna w czarnej marynarce przemawia do ludzi siedzących przy stołach na sali podczas Spotkania informacyjno-szkoleniowego dla pracowników WODR
dwóch mężczyzna opowiadających o zastosowaniu dronów
dron stojący na stole podczas Spotkania informacyjno-szkoleniowego dla pracowników WODR