150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Relacja z wizyty studyjnej w dniach 06-09.12.2018 r. w Niemczech – Bawaria

Show the MENU

SIR

10.01.2019

 

 

Relacja z odbytej wizyty studyjnej w dniach 06-09.12.2018 r. w Niemczech - Bawaria - w ramach realizowanego projektu :

Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie - możliwości poprawy natury i środowiska.

 

 

Pod koniec października 2018r. podjęto  przygotowania do realizacji wyjazdu studyjnego do Niemiec-Bawaria w dniach 06-09.12.2018 r., który został zorganizowany przez Partnera - Bayerische Jungbauernschaft e.V.Geschaftsstelle Regensburg.

Zadaniem partnera było zorganizowanie programu wizyty, w ramach której została przeprowadzona prelekcja przez specjalistów w zakresie tematycznym : Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie - możliwości poprawy natury i środowiska oraz zostały zorganizowane  wizyty w gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach branży rolnej umożliwiające zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem technologii i urządzeń w tym innowacyjnych rozwiązań w przedmiotowej tematyce.  Celem projektu byłozapoznanie się i wymiana wiedzy oraz doświadczeń polsko-niemieckich w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii w kontekście poprawy natury i środowiska.

Na miesiąc przed zaplanowanym terminem wyjazdu dokonano naboru uczestników, który został  poprzedzony akcją promocyjno-informacyjna w postaci  ogłoszeń na stronach internetowych : http://podkowa.zdwola.com.pl,  www.izbarolnicza.lodz.pl,   https://www.lodr-bratoszewice.pl. Po nadesłaniu zgłoszeń w postaci wypełnionych kart uczestnika projektu (w liczbie 59) dokonano naboru według  następujących kryteriów  podanych w wniosku: ….  grupą docelową wizyty studyjnej mogą być  rolnicy ( w głównej mierze) jak również przedstawiciele ośrodków doradczych, instytucji naukowych, podmiotów oświatowych, organizacji ekologicznych, instytucji administracyjnych oraz prasy specjalistycznej i mediów, którzy poprzez swoją działalność / pracę zawodową przyczyniają się do propagowania wiedzy w przedmiotowym temacie w obszarze działalności rolniczej.  

Z nadesłanych zgłoszeń zakwalifikowano na wyjazd 41 osób. 4 osoby stanowiły personel składający się z opiekuna wyjazdu, wykładowców i tłumacza. Program wizyty rozpoczynał się w dniu 06.12.2018 r. o godz. 7:00 dlatego wyjazd z Polski nastąpił w dniu 05.12.2018r. - w godzinach wieczornych. Realizacja programu wizyty przebiegła zgodnie z przedłożonym programem przez Partnera.

W czasie podsumowania wizyty strona polska zaproponowała Partnerowi  zorganizowanie  kolejnych wizyt studyjnych o tematyce  ochrony środowiska w obszarze innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie a także przedłożono  propozycje zorganizowania pobytu w formie ”praktyk” w wzorcowych gospodarstwach, zakładach, instytucjach  w  których zastosowano innowacyjne rozwiązanie OZE.

 

Załącznik:

Relacja zdjęciowa z wizyty studyjnej