UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - Konferencja pn. Innowacyjna ochrona gleby przy zastosowaniu mikroorganizmów i skutecznych sposobów nawożenia, zmianowania oraz stosowania przedplonów

Show the MENU

SIR

25.06.2019

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji

pn.: „Innowacyjna ochrona gleby przy zastosowaniu mikroorganizmów i skutecznych sposobów nawożenia,

zmianowania oraz stosowania przedplonów

Konferencja odbędzie się w dniu 28.06.2019 r.

w Łódzkim Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Kościerzynie, Kościerzyn 77, 98-285 Wróblew

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Realizacja operacji ma na celu poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” poprzez realizacje operacji, której celem jest przekazanie wiedzy wśród uczestników konferencji w zakresie zastosowania pożytecznych konsorcjów bakterii mikoryzowych i innych, które przyczynią się do użyźnienia gleby, ochrony przed chorobami. Przedstawione sposoby zastosowania naturalnych biopreparatów będą stanowiły bazę do stworzenia potencjalnej grupy operacyjnej w tym zakresie.

W programie:

Wykład 1 Wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów do poprawy żyzności gleb oraz wzrostu i plonowania roślin uprawnych.

Wykład 2  Stan gleb Polski i przeciwdziałanie ich degradacji

Wykład 3 Biopreparaty mikrobiologiczne dla poprawy żyzności gleb

Pytania i dyskusja                         

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

 Ilość miejsc: 30

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 25.06.2019 r. do godz. 15.00

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Ilość miejsc jest ograniczona w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji:

Anna Lichman – główny specjalista ds. innowacji

e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

tel. 797 187 074

 

 

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adres poczty elektronicznej: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl (po zakwalifikowaniu się oryginał zgłoszenia należy zabrać z sobą na szkolenie). Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.

 

Do pobrania: