UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

ŁODR podpisał umowę z partnerem KSOW

Show the MENU

SIR

10.07.2017

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 10 lipca br. podpisał umowę z partnerem KSOW Piotrem Korwinem Kochanowskim na realizację operacji pn. Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie łódzkim. Stronę ŁODR reprezentował Marek Sarwa, zastępca dyrektora ośrodka. W spotkaniu wzięli również udział Józef Kokoszka, Andrzej Śniegula oraz Jan Bocian, którzy będą aktywnie wspierać partnera KSOW przy realizacji operacji, a także specjalista ds. innowacji w ŁODR Anna Lichman.

Operacja jest realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 20162017. Piotr Korwin Kochanowski został zakwalifikowany do realizacji ww. operacji w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszonego w lutym br. Celem operacji jest identyfikacja i przygotowanie partnerów do powołania efektywnej grupy operacyjnej na rzecz innowacji  EPI w zakresie produkcji i dostaw do konsumentów żywności najwyższej jakości. Realizacja zadania wymaga szerokiego zaangażowania przedstawicieli wszystkich sektorów i ich merytorycznego przygotowania  do współpracy oraz asymilacji innowacji w prowadzonej na bieżąco działalności.

W ramach operacji zaplanowane są cztery spotkania warsztatowe organizowane w czterech regionach województwa łódzkiego. Mają one na celu dotarcie do jak najszerszej reprezentacji podmiotów zainteresowanych wdrażaniem w województwie łódzkim innowacji na rzecz żywności najwyższej jakości. Tematyka warsztatów ma na celu uzupełnienie wiedzy uczestników z zakresu innowacji, budowy marki oraz form i metod kooperacyjnych pozwalających na efektywne konkurowanie na rynku artykułów żywnościowych najwyższej jakości. Działanie obejmuje obszar województwa łódzkiego, natomiast zaplanowany wyjazd studyjny na teren województwa małopolskiego ma pogłębić integrację potencjalnych partnerów grupy na rzecz innowacji EPI oraz zapoznać uczestników z dobrymi praktykami realizowanymi w Polsce południowej.

Tekst i fot.: Anna Lichman