UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konsultacje w ramach działania "Współpraca"

Show the MENU

SIR

09.11.2018

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach

w ramach Sieci na Rzecz Innowacji dla Rolnictwa i na Obszarach Wiejskich

zaprasza na:

Konsultacje dla Grup operacyjnych i dla wszystkich zainteresowanych podmiotów
aplikowaniem o środki w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Nabór wniosków w ramach działania „Współpraca” trwa

od 16.11.2018 r. do 17.12.2018 r.

 

Konsultacje odbędą się w:

ŁODR zs. w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, sala konferencyjna SIR

Oddział ŁODR w Kościerzynie w dn. 23.11.2018 r. w godz. 9.00 – 14.00

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne umawianie konsultacji.

 

Osoby do kontaktu:

Anna Walas, Broker Innowacji 785 360 548

Anna Bućko, Specjalista ds. Innowacji 533 682 281

 

Więcej informacji o działaniu M16 znajduje się na stronie ARIMR:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16wspolpraca-nabor-2018-r.html