150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konferencja Partnera KSOW pn. "Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie łódzkim"

Show the MENU

SIR

15.10.2018

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   

Operacja realizowana przez Partnera KSOW Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


    

ZAPROSZENIE

 

Partner KSOW Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji

nt. Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie łódzkim,

która odbędzie się w dniach 22-23 października 2018 roku w Hotelu Symfonia w Osjakowie (Ul. Częstochowska 53a).

Celem konferencji jest podniesienie wiedzy uczestników w zakresie innowacyjnych metod produkcji roślinnej, a także stymulowanie współpracy w tym obszarze. Poruszana będzie również tematyka produkcji roślinnej oraz zarządzania tą produkcją. Do udziału w konferencji zapraszamy: rolników, doradców rolnych, przedsiębiorców, naukowców z województwa łódzkiego.

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

Dzień I

 

13:00 – 13:15 rejestracja uczestników

 

13:15 – 13:45 obiad

 

14.00 – 14:15 otwarcie konferencji i przedstawienie programu

 

14:15 – 15:45 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (wykład I)

 

15:45 – 17:15 Innowacyjne metody produkcji roślinnych (wykład II)

 

17:15 – 17:30 przerwa kawowa

 

17:30 – 19:00 Innowacyjne metody przechowalnictwa (wykład III)

 

19:00 – 20:00 dyskusja

 

20:00 kolacja

 

 

 

Dzień II

 

7:00 – 8:45 śniadanie

 

9:00 – 10:30 Innowacyjne metody zarządzania produkcją (wykład IV)

 

10:30 – 12:00 Działanie Współpraca (wykład V)

 

12.00 – 12.15 przerwa kawowa

 

12.15 – 13.45 Przykłady grup operacyjnych działających w produkcji roślinnej (wykład VI)

 

13:45 – 14:30 dyskusja

 

14:30 - obiad

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zeskanowanego na adres: csrmpatodr [dot] net [dot] pl

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w konferencji zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

 

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 534 299 522.

 

Konferencja organizowana w ramach realizacji operacji partnera KSOW wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019, wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału ww. konferencji.

 

 

Do pobrania: