Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Konferencja Panelowa "Forum Wiedzy i Innowacji"

Show the MENU

SIR

11.11.2016
Zdjęcie przedstawia jednego z przedstawicieli podczas konferencji

W dniach 08-09.11.2016 r. w Paprotniej pod Warszawą Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało konferencję panelową "Forum wiedzy i innowacji". Zamierzeniem organizacji forum było stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacjach. W konferencji wzieło udział ponad 200 osób w tym doradcy rolni, przedstawiciele instytucji i jednostek naukowych oraz ponad 30 podmiotów produkujących środki i urządzenia do produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego.

W trakcie forum odbyły sie dwie sesję plenarne oraz sześć sesji panelowych i posterowych w zakresie nawozów, nasiennictwa, pasz, innowacji w ochronie roślin, innowacyjnych rozwiązań w agrotechnice upraw rolniczych oraz przetwórstwa na poziomoe gospodarstwa. W trakcie sesji panelowych firmy produkujące na rzecz rolnictwa zaprezentują oferowane innowacyjne rozwiązania. W trakkcie sesji plenarnych odbyły się min. wykłady omawiające działalność Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz możliwości jakie oferuję działanie Współpraca do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Jednym z gości konferencji był Milan Kourli, broker innowacji z Republiki Czeskiej, który omówił sposoby działania i organizacji powstawania grup operacyjnych za granicą.

Całość konferencji została podsumowana przez wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Ryszarda Zarudzkiego.

Łódzki zespół SIR

 

Zdjęcie przedstawia jednego z przedstawicieli podczas konferencji
Zdjęcie przedstawia wykładowcę podczas analizy wykresu słupkowego
Zdjęcie przedstawia wykładowcę podczas omawiania slajdu
Zdjęcie przedstawia wykładowcę przy obrazie na tablicy z rzutnika
Gestykulujący wykładowca podczas konferencji
Zdjęcie przedstawia dwóch wykładowców podczas omawania slajdu
Zdjęcie przedstawia wykładowcę z mikrofonem w ręku i słuchaczy
Zdjęcie przedstawia wykładowcę podczas dyskusji ze słuchaczami
Zdjęcie przedstawia dwóch wykładowców podczas dyskusji ze słuchaczami