Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Działanie Współpraca w ŁODR zs. w Bratoszewicach

Show the MENU

SIR

14.08.2019

Dwie Grupy Operacyjne Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EPI), w których Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach pełni rolę lidera, zostały zaproszone na spotkanie panelowe z ekspertami ARiMR w sprawie projektów złożonych w naborze styczniowym z 2019 roku.

Grupa Zdrowe zwierzęta zdrowa żywność - Thermo Eye reprezentowana przez dr Przemysława Racewicza, przedstawiciela Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Huberta Gęsiarza, przedstawiciela spółki Smart Soft Solutions Sp. z o.o. oraz brokera innowacji ŁODR zs. w Bratoszewicach w dniu 9 sierpnia br. uczestniczyła w negocjacjach w ARiMR. Założenia projektu dotyczą opracowania i wdrożenia systemu monitorowania temperatury zwierząt hodowlanych (trzody chlewnej) jako jednego z elementów strategii ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji trzody chlewnej i podniesienia wskaźników produkcyjnych. W projekcie uczestniczą także 3 rolnicy z województwa łódzkiego. Kwota, o którą wystąpiła grupa to 1 520 689 PLN.

13 sierpnia w spotkaniu w ARiMR wzięła udział grupa operacyjna Polski Ocet Owocowy reprezentowana przez pracowników naukowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w składzie: prof. Zbigniew Dolatowski, dr Beata Bartodziejska, kierownik Zakładu Jakości Żywności w Łodzi oraz dr Joanna Królasik, a także broker innowacji ŁODR zs. w Bratoszewicach. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu - octu owocowego oraz innowacyjnej technologii produkcji octu owocowego z wykorzystaniem lokalnych szczepów mikroorganizmów, umożliwiającej otrzymanie bioróżnorodnego produktu o potencjalnych walorach prozdrowotnych oraz wytworzenie innowacyjnego produktu pozbawionego chemicznych konserwantów, a zawierającego jedynie naturalne metabolity drobnoustrojów, dzięki czemu produkt końcowy charakteryzować się będzie wysoką jakością i wartością żywieniową, bezpieczeństwem oraz powtarzalnością cech sensorycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W grupie EPI uczestniczy 4 przetwórców soku jabłkowego i producent wina gronowego. Wartość dofinansowania na innowacje wyniesie 1 529 284 PLN

Krótkie prezentacje projektów oraz odpowiedzi na pytania ekspertów są podstawą do wypełnienia opinii eksperckiej w sprawie projektu. Istotna będzie punktacja przyznana podczas oceny, która trwa do końca września br. Czekamy na wyniki projektów.

W grupach operacyjnych moga wziąć udział rolnicy, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, podmioty świadczące doradztwo i inne podmioty zainteresowane innowacjami w sektorze rolnym, rolno-spożywczym lub leśnym. Działanie Współpraca daje możliwości pozyskania środków również na tworzenie innowacji dotyczących skracania łańcucha dostaw. W 2019 roku ARiMR planuje kolejny nabór do działania Współpraca w listopadzie/grudniu br.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych EPI do kontaktu.

Anna Walas

broker innowacji ŁODR zs. w Bratoszewicach

tel. 785 360 548 e-mail: a [dot] walasatlodr-bratoszewice [dot] pl