Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Działanie „Współpraca” w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Show the MENU

SIR

25.10.2018''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   

 

 
W dniu 23 października br. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizował spotkanie w sprawie działania „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020. Spotkanie otworzyła profesor Instytutu Ogrodnictwa, dr hab. Dorota Konopacka. Następnie prezentację pn. „Idea partnerskiej współpracy/tworzenie grup operacyjnych i ich rola w kreowaniu i wdrażaniu innowacji” poprowadził główny broker innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ireneusz Drozdowski. O doświadczeniach w tworzeniu grup EPI w województwie łódzkim opowiedziała broker innowacji województwa łódzkiego, Anna Walas. Zaprezentowała także dokumenty aplikacyjne w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Dyskusję rozpoczął zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Ogrodnictwa, prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski. W swojej wypowiedzi podkreślił potrzebę tworzenia grup operacyjnych w celu opracowania i wdrażania innowacji. W ramach dyskusji uczestnicy spotkania opowiedzieli o swoich zasobach i o pomysłach na innowacje. Wspólnie z brokerami innowacji analizowano możliwości udziału poszczególnych podmiotów w grupach EPI. Pytania dotyczyły zarówno sposobu aplikacji, jak i etapu realizacji operacji. W spotkaniu wzięły udział 44 osoby, w tym rolnicy i przedsiębiorcy zaproszeni przez pracowników Instytutu oraz przedstawiciele ośrodków doradztwa z województwa łódzkiego i śląskiego.

 

Materiał: Anna Walas