• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Rawa Mazowiecka

POWIATOWY ZESPÓŁ  DORADCÓW 

Rawa Mazowiecka

ul. 1-go Maja 1

96-200 Rawa Maz.

tel. 46 814 28 46

e-mail: rawa.mazowiecka@lodr-bratoszewice.pl

 

PRACOWNICY POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADCÓW ROLNICZYCH

RAWA MAZOWIECKA

 

OLSZOWSKA URSZULA kierownik 

tel. 519 301 065

BOGUSZEWSKA EMILIA

tel. 519 301 066
gł. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi
teren działania – cały powiat oraz gm. Biała Rawska
dyżury: czwartek – Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska
 
 
GRAŁEK-JARZĘBSKA BARBARA
tel. 517 738 660
gł. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi
teren działania – gm. Sadkowice
dyżur: Urząd Gminy – czwartek
 
KLIMEK KATARZYNA
specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi 
teren działania – gm. Rawa Mazowiecka
dyżur: biuro rejonu – środa
 
CZECH EWA
specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi
teren działania: gminy: Cielądz i Regnów
dyżury: każdy wtorek - gmina Regnów
             każda środa - gmina Cielądz
 
WOSZCZYK DARIUSZ
tel. 519 301 067
specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi
teren działania – gm. Biała Rawska
dyżury: środa i piątek Urząd Miasta i Gminy
 
KIESZEK KAMILA
starszy specjalista ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki
teren działania – gminy: Sadkowice, Regnów, Cielądz, Biała Rawska, Rawa Mazowiecka
dyżury: biuro RZD – piątek
 
                                  AKTUALNE OGŁOSZENIA
 
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ROLNIKÓW CHĘTNYCH DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIU UZUPEŁNIAJĄCYM  Z INTEGROWANEJ PRODUKCJI OWOCÓW , KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 16.03.2017  W REGNOWIE . PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ POD  TEL. 519301065
 
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  NA SZKOLENIA CHEMIZACYJNE ORGANIZOWANE W ZAKRESIE:
- PODSTAWOWYM : DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH  DO SZKOLENIA  PO RAZ PIERWSZY, SZKOLENIE TRWA 2 DNI- 14 GODZIN.
- UZUPEŁNIAJĄCYM: DLA OSÓB , KTÓRE POSIADAJĄ JUŻ ZAŚWIADCZENIA I WAŻNOŚĆ SIĘ SKOŃCZYŁA, TAKIE ZASWIADCZENIE WAŻNE JEST PRZEZ 5 LAT OD DATY WYSTAWIENIA
 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ROLNIKÓW ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA DO DORADCÓ PRACUJĄCYCH NA GMINACH LUB BIURA POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO TEL. 46 8142846.
 
 
 
ROLNIKU PAMIĘTAJ!!!!
 
ZMIENIŁY SIĘ ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE NA ROK 2017,  WSZYSCY PRACOWNICY POWAITOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO ZAPRASZA NA KONSULTACJE W SPRAWIE WYPEŁNIENIA WNIOSKU ORAZ OD 15.03.2017-15.05.2017r. ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DO GMIN W DNIACH DYŻUROWANIA DORADCY ORAZ KAŻDEGO DNIA DO BIURA PZDR W GODZINACH 8-16.
 
 
 
Dziedzictwo kulturowe powiatu rawskiego
Na ziemi rawskiej wykształcił się odrębny styl nazwany przez etnografów stylem rawskim.Charakteryzuje go odrębna kultura wyróżniająca się zdobnictwem,strojami kolorystyką i budownictwem.Obchodzi się wiele świąt i kultywuje zwyczaje świadczące o odrębności tego terenu.W domach kultury i w czasie zajęć pozaszkolnych podtrzymywana jest tradycja ludowa zdobnictwa i rękodzieła.W zespołach folklorystycznych tańczy się ludowe tańce i śpiewa regionalne pieśni.Na terenie powiatu istnieją miejsca kultywujące i przywracające dawny obraz wsi polskiej m.in.:Galeria rękodzieła Lawendówka z Ossy , Muzeum wsi opoczyńsko-rawsko-mazowieckiej w Sierzchowach,Izba tradycji ludowej w ZSO Stara Wojska , Izba tradycji ludowej w Wilkowicach.Muzeum wsi w Sierzchowach czyli Galeria staroci u Sochy to galeria dawnych narzędzi,mebli i oryginalnych ubiorów ludowych,wyrobów rękodzieła ludowego i starych fotografii.Muzeum to efekt realizacji marzeń i zainteresowań historią,tradycjami i folklorem okolicy.Natomiast Galeria rękodzieła w Ossie urządzona w zaadoptowanym murowanym budynku gospodarczym ma za zadanie promocję lokalnych twórców i sprzedaż ich produktów.Organizowane są też plenery malarskie oraz warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych.Na dziedzictwo kulturowe i materialne danego obszaru składa się wiele czynników: krajobraz,ukształtowanie terenu,lesistość,struktura upraw,wody powierzchniowe,zabudowa,drogi,miejsca kultu i pamięci,budynki i budowle,architektura w tym mała arcitektura:kapliczki przydrożne i cmentarze.Elementem wyróżniającym dany obszar są też tradycje kulinarne.W wielu domach gospodynie corocznie przygotowują weki i potrawy na zimę.Tradycyjnie według starych przepisów kisi się ogórki,piecze się babki drożdżowe,gotuje się zalewajkę na zakwasie.Panie z KGW z terenu powiatu rawskiego uczestniczą w wielu konkursach kulinarnych na których prezentują własnoręcznie wykonane starodawne potrawy jednocześnie promując swój region . KGW Z Regnowa uczestniczyło w Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych w Czerniewicach.KGW Wilkowice może się pochwalić  zdobyciem głównej nagrody za udział w konkursie Tradycyjna Potrawa Regionalna w Szadku.Na obszarze powiatu rawskiego wykształcił się odrębny styl rawski.Jednym z podstawowych wyznaczników charakteryzujących teren jest strój ludowy,który można obecnie zobaczyć w czasie świąt religijnych,dożynek lub występów zespołów ludowych.Ponieważ strój ludowy wyszedł z użytku na szerszą skalę spotkać go można jedynie u najstarszych mieszkańców.Najstarsze mieszkanki naszego powiatu przechowują jeszcze elementy dawnego stroju w starych oryginalnych drewnianych skrzyniach.Strój kobiecy składał się z białej bogato haftowanej bluzki,chustki w kwiaty na głowę i spódnicy w pasy.Początkowo używano tylko dwa kolory,ale z biegiem lat,gdy odkrywano nowe możliwości barwienia tkanin ilość kolorów rosła.Właśnie owe „pasiaki” są wyróżnikiem dla subregionu i poawalają odróżnić strój rawski od łowickiego czy sieradzkiego.Na spódnicę zakładana była zapaska,również w pasy.Buty z cholewami,sznurowane w dawnych czasach zakładano tylko na wielkie uroczystości oraz do kościoła.Mieszkańcy wsi uchodzili za biednych ludzi i często drogie buty na zamówienie musiały nieraz starczać więcej niż jednej osobie w rodzinie.Tradycyjny strój męski składał się z białej koszuli z zawiązaną pod kołnierzykiem wstążką,z wełnianych spodni wpuszczanych w buty z cholewami.Na głowie mężczyżni nosili kaszkiet lub maciejówkę.Powszechność stroju ludowego była ściśle związana z umiejętnościami tkackimi.Dawniej ,tkaniny lniane,z których szyto koszule i bieliznę pościelową jak i materiały wełniane wykorzystywane do do produkcji sukman,były wyrabiane samodzielnie przez mieszkańców wsi,odobnie jak tkaniny lniano-wełniane,z których szyto wełniaki.Dziś,wraz z zanikiem tradycji stroju ludowego,ograniczeniu uległa również lokalna produkcja tkanin.Na terenie powiatu nie ma już tradycyjnych warsztatów tkackich.Do czasów dzisiejszych zachowało się niewiele z tradycji kultury ludowej.Tradycyjne obrzędy i zwyczaje,chociaż stanowią część składową kultury lokalnej,odchodzą powoli w niepamięć.Folklor i sztuka ludowa odgrywa coraz mniejszą rolę w życiu codziennym społeczności wiejskiej.Jednak w poszczególnych sołectwach prężnie jeszcze działają zespoły folklorystyczne jak np. zespół „Wilkowianie ”, „Wspomnienie”,”Zespół śpiewaczy z Boguszyc”, ”Linkowiacy”,”Marzenie”,”Wspomnienie”, ”Sierzchowianie”,”Cymbarka” i wiele innych. Na szczególną uwagę zasługuje zwyczaj zdobienia wnętrz.Zachowały się jeszcze zwłaszcza u starszej części pokolenia  tradycje zdobienia mieszkań kwiatami z bibuły,haftowanymi i wyszywanymi serwetami,dekorowanie łóżek haftowanymi poduszkami.Mieszkańcy regionu rawskiego wprowadzili do swojej kultury koronki,firaneczki i bukiety sztucznych kwiatów z bibuły.Charakterystyczne dla naszego regionu były wielkanocne kraszanki czy ludowe tkaniny dekoracyjne. Wśród mieszkańców są jeszcze twórcy ludowi ,których wyroby można oglądać na wystawach,kiermaszach i w czasie festynów gminnych. Wśród twórców ludowych dominują panie. Mieszkanki Wilkowic Pani Zofia Sujka i Janina Słodka zajmują się haftem i szydełkowaniem.Specjalistką w bibułkarstwie i papieroplastyce z terenu gminy jest Pani Janina Kwiatkowska. W gminie Cielądz bibułkarstwem i szydełkowaniem zajmują się Zofia Pacholczyk i Janina Narożnik.Na terenie powiatu rawskiego swoje prace udostępnia również znana artystka Pani Martyna Makarewicz prezentująca twórczość artystyczną w dziedzinie ceramiki.
Opracowała  Kamila Kieszek na podstawie
Programu promocji Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki i materiałów własnych
 
 
 
 
Izba wiejska w Muzeum wsi opoczyńsko-rawsko-mazowieckiej w Sierzchowach
 
 
 
Wilkowianie- Ludowy Zespół Obrzędowy w stroju ludowym.
 
 
Zbiory rękodzieła w Galerii rękodzieła Lawendówka  Ossie.
 
Zagrody edukacyjne szansą na rozwój gospodarstw
 W Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej miało miejsce spotkanie przedstawicieli wiosek tematycznych z terenu działania LGD Kraina Rawki przy współudziale z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Głównym tematem spotkania była idea powstawania zagród edukacyjnych. Prezentacji tematu dokonała specjalistka Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach P. Edyta Kijak. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość  na konkretnych przykładach poznać  różne formy edukacji w gospodarstwach wiejskich. Podstawowym założeniem w gospodarstwach jest edukacja dzieci poprzez doznania  i zabawę. W programie gospodarstw edukacyjnych nie może zabraknąć edukacji w zakresie produkcji roślinnej czy zwierzęcej . Dodatkowymi tematami przedstawianymi w zagrodach jest przetwórstwo płodów rolnych , edukacja ekologiczna i konsumencka , dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne zawody , rękodzieło i twórczość ludowa. Uczestnicy szkolenia byli żywo zainteresowani  przedstawioną tematyką.  Tematyka edukacji przez doświadczenie  i  zabawę nie jest im bowiem odległa. Niemalże wszyscy uczestniczący w spotkaniu są żywo zaangażowani w działalność wiosek tematycznych  jakie powstały na terenie działania LGD Kraina Rawki. Aktualnie wsie tematyczne  i związane z nimi podmioty zrzeszone są w Stowarzyszeniu Oświatowo-Edukacyjno- Wychowawczym „ Sowa”.  Spośród wiosek tematycznych wyróżnić można  wieś jabłkową z Sadkowic , wieś dębową z Julianowa, wieś pomidorową i Sochową Zagrodę z Sierzchów, wieś wiśniową z Regnowa, wieś różaną i Kwiatkową Zagrodę z Wilkowic , wieś mchu i paproci z Wólki Lesiewskiej , Galerię Lawendówka z Ossy oraz wioskę rybną z Paplina. Wioski tematyczne powstają w celu ożywienia gospodarki wiejskiej  oraz zapewnienia mieszkańcom wsi  alternatywnych dochodów. Celem wioski tematycznej jest integracja lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, rzemiosłem, usługą lub kulturą danego regionu. Przedstawiciele wiosek tematycznych czynnie uczestniczą w promocji swych miejscowości na dożynkach , jarmarkach czy innych lokalnych świętach prezentując na stoiskach regionalne potrawy i eksponaty charakterystyczne dla danej wsi. W ofercie  wioski mchu i paproci z Wólki Lesiewskiej każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodsi mogą uczestniczyć w grze terenowej „szukanie kwiatu paproci” , natomiast starsze wiekowo grupy dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach w „Stolarence pod Paprocią” gdzie  własnoręcznie wykonają budki lęgowe, karmniki dla ptaków oraz inne dzieła z drewna. Przy okazji wizyty można usłyszeć opowieści o drewnie i  pracy stolarza, poznać proces obróbki drewna ale również dowiedzieć się o zwyczajach ptaków. Zajęciom towarzyszą konkursy i quiz. Nieodzownym elementem zajęć jest ognisko w leśnej scenerii. Inicjatorem utworzenia wioski tematycznej jest jej mieszkaniec Dariusz Rudnicki, właściciel prywatnej stolarni. Wioska mchu i paproci swoją nazwą  nawiązuje do lokalnego leśnego terenu.  Przebywając w miejscowości Ossa w  Galerii Lawendówka można zobaczyć i nabyć rękodzieło i wszelakie prace malarskie czy ceramiczne a także podejrzeć  małą plantację lawendy. We wsi różanej funkcjonuje Kwiatkowa Zagroda z ofertą warsztatów bibułkarstwa dla dzieci ,młodzieży i dorosłych.  Wioska wiśniowa prezentuje swoje kulinarne dziedzictwo na cyklicznej już imprezie Swięta Wiśni odbywającego się na terenie gminy. Każda z wiosek tematycznych może pochwalić się bogatym zapleczem kulinarnym prezentowanym zwłaszcza podczas imprez lokalnych i nie tylko. Szkolenie z tematyki zagród edukacyjnych i ewentualne przystąpienie do sieci nowych podmiotów wzmocni ofertę turystyczną wiosek tematycznych. Rozpowszechnienie tematyki zagród edukacyjnych przyczyni się do zwiększenia świadomości konsumenckiej i wiedzy o gospodarstwie rolnym ,życiu codziennym rolnika i hodowli zwierząt.
 
                                                                                                                                                                      U.Olszowska                                                                                                                                                
fot.  K. Kieszek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedstawiciele powiatu rawskiego na targach w Bratoszewicach
 
 Kulinarne zmagania ,twórczość ludowa i występy zespołów folklorystycznych na Targach Rolnych  w Bratoszewicach
 Tegoroczne Targi Rolne w Bratoszewicach odbyły się w dwóch terminach. W dniach 23-24 kwietnia 2016 r. miały miejsce XXIV Targi Rolne Agrotechnika , natomiast XVIII  Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych  czyli Targi Rolne w Sercu Polski miała miejsce 18 i 19 czerwca. Impreza w Bratoszewicach to wielkie rolnicze święto. Wzrok cieszyły nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze , sadzonki roślin szkółkarskich i kolorowe kwiaty.  Podczas wystawy w czerwcu miała  miejsce prezentacja zwierząt hodowlanych z różnych kategorii bydło ,trzoda, konie, owce itd.  Rolnicy przybyli z różnych okolic  mieli możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznymi  i nowymi trendami  w rolnictwie a także mogli uzyskać poradę odnośnie programów unijnych i dofinansowań do gospodarstw. Wystawcy z różnych dziedzin zaprezentowali najnowsze osiągnięcia nauki i technologii.  W tegorocznej kwietniowej edycji Targów miała miejsce prezentacja potraw tradycyjnych z terenu województwa łódzkiego. Wybrane przedstawicielki kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń przywiozły do Bratoszewic swoje pokazowe potrawy kulinarne. Reprezentantkami powiatu rawskiego były panie z gminy Regnów Jolanta Staszewska  i Renata Włodarska.  Członkinie regnowskiego   stowarzyszenia jako swoje popisowe danie przygotowały  kluski z mięsem ze skwareczkami  . Jest to jedna z bardziej popularnych potraw naszego regionu a jej przygotowanie wywodzi się z  wieloletniej tradycji kulinarnej . Ogólna dostępność składników oraz łatwość przygotowania potrawy sprawiły iż kluski od lat były chętnie wykonywane były  przez gospodynie z naszego terenu.  Serwowane danie zasłużyło na  szczególną uwagę wśród przybyłych gości.
Jak co roku na  Targach miała miejsce prezentacja twórczości ludowej z terenu województwa łódzkiego.  Powiat rawski był reprezentowany przez Panią Martynę Makarewicz z miejscowości Zielone gmina Rawa Mazowiecka  prezentującą ceramikę użytkową i ozdobną . Na co dzień rawska artystka prowadzi warsztaty szkoleniowe z techniki lepienia surowej  gliny , nakładania szkliw i wypalania w piecu na które odbywają się w miejscowym MDK-U W Rawie Mazowieckiej i Cielądzu.  Realizowane są również indywidualne zamówienia z ceramiki.  Gmina Rawa Mazowiecka miała również miała swoją przedstawicielkę  w osobie Pani  Janiny Kwiatkowskiej  prezentującej  kwiaty z bibuły.
Targi rolne w Bratoszewicach są również okazją do promocji zespołów folklorystycznych działających na terenie woj. łódzkiego.  Podczas tegorocznych Targów wystąpił  ze swym repertuarem Zespół Wielopokoleniowy ‘MARZENIE’ z Regnowa.  Śpiewacze z Regnowa już kilkukrotnie mieli okazję  zaprezentować  swoje umiejętności wokalne na scenie w Bratoszewicach. Po raz pierwszy na deskach sceny w Bratoszewicach wystąpiły dwa zespoły :Szkolny Zespół Ludowy PODCHLEBNICKI , Młodzieżowa orkiestra Dęta działająca przy OSP w Regnowie . Zespoły powiatu rawskiego swoim występem uświetnili imprezę , którą odwiedziło kilka tysięcy osób.  Targi rolne w Bratoszewicach są dowodem na to iż rolnictwo w województwie łódzkim stoi na bardzo wysokim poziomie a nasz udział jako powiatu jest zauważalny  w wielu dziedzinach
Martyna Makarewicz  (ceramika)tel. 514366276
Jolanta Staszewska  ( potrawa  - Kluski z mięsem ze skwareczkami) tel.783236381

 Opracowała: Kamila Kieszek
 
Majówka w Wilkowicach
 
W niedzielne popołudnie od godzinny 14 na scenie przy Izbie tradycji Ludowej i Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się XI Spotkanie Zespołów i Kapel Ludowych. W tym roku hasło Majówki w Wilkowicach brzmiało  „Z pokolenia na pokolenie”. Na scenie wystąpiło 11 zespołów folklorystycznych. Wśród zespołów dziecięcych publiczność mogła usłyszeć zespół Mali Głuchowiacy , Sierzchowskie Dzieciaki, Mali Lesiewianie, Podchlebnicki, Społeczne Ognisko muzyczne w Rawie Mazowieckiej. W kategorii dorosłych zespołów na scenie zaprezentowały się Wilkowianie , Linkowiacy , Pod Różą, Sierzchowanie , Zespół  Spiewaczy z Boguszyc oraz zespół Wspomnienie który przedstawił obrzęd oczepin. Za swoje występy  młodzi wykonawcy zostali uhonorowani pucharami , natomiast członkowie zespołów folklorystycznych otrzymali w podziękowaniu  różę wykonaną z bibuły – produkt wioski różanej. Podczas imprezy plenerowej miała również miejsce prezentacji wiosek tematycznych LGD  Krainy Rawki. Oprócz wioski Różanej swoje stanowiska zaprezentowały okoliczne wioski :Pomidorowa , Jabłkowa , Dębowa, Mchu i Paproci ,Rybna, oraz Sochowa Zagroda.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Opracowała Kamila Kieszek
 
 
 
  Złoty jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach
 30 stycznia 2016 roku w Sali Izby Tradycji Ludowej Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowic obchodziło swoje 50-lecie . Udział w jubileuszowym spotkaniu wzięły również przedstawicielki KGW Z Niwnej , Konopnicy , Wołuczy , Boguszyc , Linkowa , Wysokienic , Michowic , Złotej i Jasienia. Spotkanie poprowadzili Danuta Dębska i Grzegorz Winczewski. Prezentacji KGW dokonała Zofia Sujka , która funkcję przewodniczącej KGW sprawuje już od 44 lat. Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach zawiązało się w 1966 r. Do zrzeszenia zapisało się wówczas 42 aktywnych pań. Od tego czasu prężnie funkcjonują jako Koło Gospodyń Wiejskich. Dużym wsparciem dla działalności KGW pozostaje m.in. Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Panie chętnie uczestniczą w pokazach i szkoleniach i kursach również z tematyki rolniczej. Nabyte umiejętności są wykorzystywane w obecnej działalności,  co roku bowiem Panie wiją wieniec na dożynki kościelne albo powiatowe. Panie kultywują również tradycje ręcznego haftu. Niektóre kobiety do dzisiaj haftują obrusy i serwetki. Tu prym wiedzie Pani  Janina Słodka i Zofia Sujka. Orginalne hafty i serwety będące dziełem pań z Wilkowic niejednokrotnie można było podziwiać na stoiskach twórców ludowych na Targach Rolnych w Bratoszewicach na przełomie wielu lat. Na Targach w Bratoszewicach swoje dzieła –kwiaty z bibuły prezentowała również Pani Janina Kwiatkowska reżyser i twórca tekstów skeczy i przedstawień zespołu z Wilkowic.  Pani Janina Kwiatkowska od lat zajmuje się bibułkarstwem . Wioska różana której jest współtwórczynią wyróżnia się swą barwa i estetyką. Akcenty różane na sztachetach przy płotach domów wyróżniają wioskę spośród innych.  Panie biorą czynny udział w życiu społecznym ,kulturalnym gminy i nie tylko . Liczne dyplomy i puchary świadczą o olbrzymim zaangażowaniu członkiń KGW. Panie biorą czynny udział w różnego rodzaju konkursach i zmaganiach w których zdobywają wysokie miejsca. Pielęgnuja dawne zwyczaje i tradycje regionalne. Panie występują w cyklicznych imprezach i pokazach organizowanych w gminie, powiecie oraz w województwie.  W swoim dorobku Panie z Wilkowic mają wiele dyplomów uznania i podziękowań m.in. Dyplom uznania w Konkursie kulinarnym Potraw Regionalnych na Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim w 2014 r.,Podziękowanie za udział w 42 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ludowych i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2008 r , Dyplom uznania za artyzm sceniczny na festiwalu Milena-Etno-Kabaret w Mińsku Mazowieckim , Dyplom za zajęcie I miejsca w Regionalnym turnieju Sołectw w kategorii Tradycyjna Potrawa regionalna w miejscowości Szadek w 2012 r.  Panie udzielają się wokalnie w Ludowym Zespole Obrzędowym „Wilkowianie” który powstał 22 lata temu , nie są im obce również kabaretowe występy sceniczne ze skeczami czy krótkimi przedstawieniami scen z codziennego życia wiejskiego. Na uwagę zasługują również umiejętności kulinarne Pań ,pieczenie i gotowanie starodawnych potraw regionalnych znajduje uznanie wśród szerszego grona konsumentów na wszelkiego rodzaju festynach czy zmaganiach konkursowych. Punktem programu artystycznego był występ zespołu „Wilkowianie” który wykonał przedstawienie  „Kądzielaczka”w reżyserii Janiny Kwiatkowskiej. Później przyszedł czas na przemówienia gości, składanie życzeń i wspólną zabawę.  Piękne kwiaty i słowa podziękowania na ręce  Pani Zofii Sujki Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich złożyła Pani Urszula Olszowska Kierownik Rejonowego Zespołu Doradców z Rawy Mazowieckiej. Uroczystości i zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu potrwały do późnych godzin wieczornych.
 
                                                            
 
 
 
   Opracowanie i zdjęcia : Urszula Olszowska,Kamila Kieszek

 

 

 

Warsztaty - QUILLING

 
Na terenie powiatu rawskiego w miejscowości Bujały , Zagórze i Regnowie odbyły się  spotkania o tematyce świątecznej. Spotkania zostały zorganizowane przez specjalistkę Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Kamilę Kieszek. Uczestniczkami spotkania były członkinie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oddział Sadkowice  oraz aktywne kobiety z terenu gminy.  W miłej atmosferze Panie miały możliwość uczestniczyć w warsztatach zdobienia dekoracji świątecznych i kartek Bożonarodzeniowych.  Na szkoleniu zaprezentowano jedną z ciekawszych form papieroplastyki zwaną Quilling. Do ozdabiania świątecznych  kartek i styropianowych bombek Panie wykorzystały klej,  materiały papierowe do Quillingu, ozdoby pasmanteryjne, cekiny i szpilki.  Warsztaty świąteczne były również okazją do zaprezentowania  swoich dzieł  z dziedziny wyszywania czy szydełkowania. Na spotkaniu w Zagórzu Pani Barbara Wylezińska zaprezentowała własnoręcznie wykonane anioły i gwiazdy betlejemskie wykonane metodą szydełkowania. Natomiast w Regnowie Pani Zofia Sekrecka zaprezentowała własnoręcznie wykonane dekoracje świąteczne. Po zakończeniu warsztatów uczestniczki miały możliwość zrobienia zdjęć wszystkim  ozdobom i dekoracjom świątecznym wykonanym w trakcje zajęć. Własnoręcznie wykonane dzieło można było zabrać ze sobą do domu.
 
 
                                                                                                                     Kamila Kieszek

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Dożynkowe świętowanie
 
               Obchody  XVII Dożynek Powiatu Rawskiego odbyły się w Boguszycach 30.08.2015r.
Organizatorami powiatowego święta plonów było Starostwo Powiatowe i Wójt Gminy Rawa
Mazowiecka. Uroczystości dożynkowe zainaugurowała Msza Św. Polowa koncelebrowana przez
Biskupa Józefa Zawitkowskiego  i księży z dekanatu rawskiego.
Starostowie dożynek Edyta Piencek z Rogówca i Zdzisław Jedliński z Boguszyc wręczyli chleb i miód
gospodarzą uroczystości – Staroście Józefowi Matysiakowi i wójtowi Gminy Krzysztofowi
Starczewskiemu. Na scenie  przy Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach rozpoczęły się
uroczystości  dożynkowe – obrzęd chleba.
Mimo upału i suszy wiele grup dożynkowych przyniosło  swoje wieńce dożynkowe.
Biskup w asyście starostów dożynek i organizatorów pobłogosławił każdy wieniec, trud ludzkich  rąk.
Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej wystawił swoje stoisko pięknie
udekorowane tegorocznymi płodami rolnymi – owoce, warzywa i kwiaty.
Specjaliści udzielali porad zainteresowanym rolnikom i sprzedawali prasę rolniczą.
Imprezie towarzyszył blok rozrywkowy- przegląd  ludowych zespołów  działających na terenie
powiatu rawskiego, zespołów artystycznych oraz występ gwiazdy wieczoru Ani Wyszkoni.
Podczas uroczystości było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, zabawa trwała do późnych godzin
nocnych.
                                                                                 Urszula Olszowska
                                                                              Zdjęcia Kamila Kieszek
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        UPALNIE I WIŚNIOWO

W Regnowie w gorący dzień 09.08.2015 gmina Regnów i Wioska Wiśniowa miały swije święto. 20-lecie reaktywowania gminy Regnów było obchodzone bardzo uroczyście . Impreza rozpoczęła się od Sesji Rady Gminy, następnie msza święta w intencji mieszkańców Gminy oraz okolicznościowe przemówienia  zaproszonych gości. Uroczystość uświetniły występy wielu zespołów artystycznych oraz wystawy wiosek tematycznych . Swój wkład w organizację imprezy miał Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej , który promował swoja działaność i udzielał  porad zainteresowanym rolnikom. Biesiadowano do późnych godzin wieczornych.

 

 
                                                                    opracowała: U.Olszowska
 
Twórczość ludowa i występy zespołów folklorystycznych na targach w Bratoszewicach
 
W Bratoszewicach 20-21 czerwca 2015 r. miała miejsce XVII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Impreza w Bratoszewicach – to wielkie rolnicze święto. Wzrok cieszą nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze, sadzonki roślin szkółkarskich i kolorowe kwiaty. W organizację imprezy zaangażowani byli wszyscy specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.
 
       Podczas wystawy ma miejsce prezentacja zwierząt hodowlanych: bydła, trzody, koni, owiec itd. Rolnicy mają też możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznymi i nowymi trendami w rolnictwie, a także mogą uzyskać poradę odnośnie programów unijnych i dofinansowań do gospodarstw. Podczas targów zaprezentowali się rolnicy i hodowcy z całego województwa łódzkiego. Wystawcy z różnych dziedzin zaprezentowali najnowsze osiągnięcia nauki i technologii. Jak co roku na Targach Rolnych W Sercu Polski miała miejsce prezentacja twórczości ludowej z terenu województwa łódzkiego. Powiat rawski był reprezentowany przez Martynę Makarewicz z miejscowości Zielone, gmina Rawa Mazowiecka, prezentującą ceramikę użytkową i ozdobną.
 
       Na co dzień rawska artystka prowadzi warsztaty szkoleniowe z techniki lepienia y surowej gliny, nakładania szkliw i wypalania w piecu, które odbywają się w miejscowym MDK w Rawie Mazowieckiej. Realizowane są również indywidualne zamówienia z ceramiki.
 
       Gmina Cielądz również miała swojego przedstawiciela Zdzisława Sochę z miejscowości Sierzchowy prezentującego Zagrodę Edukacyjną Sochowa Zagroda, jako muzeum wsi opoczyńsko-rawsko-mazowieckiej i galerię staroci oraz Zofię Pacholczyk prezentującą wyroby szydełkowe, haft, papieroplastykę, bibułkarstwo.
 
       Targi rolne w Bratoszewicach są również okazją do promocji zespołów folklorystycznych działających na terenie woj. łódzkiego.  Podczas tegorocznych XXIII Targów Rolnych Agrotechnika 25-26 kwietnia wystąpił ze swym repertuarem Zespół Wielopokoleniowy Marzenie z Regnowa. Śpiewacze z Regnowa na kwietniowych targach już po raz drugi mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne na scenie w Bratoszewicach. Zespół powstał w 2009 r. Przy akompaniamencie akordeonu i instrumentów perkusyjnych prezentuje, m.in.: pieśni patriotyczne jak i największe przeboje polskiej muzyki XX wieku. Działa przy Stowarzyszeniu Razem dla Regnowa. Swoim występem uświetnili imprezę, którą odwiedziło kilka tysięcy osób. Targi rolne w Bratoszewicach są dowodem na to, iż rolnictwo w województwie łódzkim stoi na bardzo wysokim poziomie.
 
Martyna Makarewicz – 514 366 276
Zdzisław Socha – 605 385 123
Zofia Pacholczyk – 661 427 473

 

 

 

 DZIEŃ KOBIET!

Pracownicy łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jak co roku uczestniczyli  w organizowanych na terenie powiatu uroczystościach  z okazji Dnia Kobiet.  W dniu 7 marca w miejscowości Boguszyce w lokalnym Centrum Aktywności Kulturalnej spotkało się kilkadziesiąt mieszkanek gminy Rawa Mazowiecka. Spotkanie zostało przygotowane przy dużym zaangażowaniu Urzędu Gminy. Na specjalne zaproszenie przybyły radne , sołtyski , prezeski stowarzyszeń i organizacji. Nie zabrakło także przedstawicieli kół gospodyń wiejskich oraz zespołów ludowych a także  wielu mieszkanek aktywnie działających na terenie gminy. Głównym punktem artystycznym spotkania okazał się występ grupy „Quercus melodica”. Również w innych miejscowościach m.in. w Regnowie  w Gminnej Bibliotece Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego włączył się w przygotowania Dnia Kobiet. Dla Pań z Regnowa organizacja Dnia Kobiet to już tradycja. Tegoroczna uroczystość przypadła na dzień 11 marca. Seniorki z Regnowa przy wspólnej biesiadzie na której nie zabrakło dań ciepłych mogły wymienić się poglądami kulinarnymi . Na regnowskim spotkaniu nie mogło zabraknąć Pań z zaprzyjaźnionego Koło Emerytów  , Rencistów  i Inwalidów z Sadkowic. Panowie obecni na spotkaniu złożyli życzenia , nie zapomnieli również o symbolicznym tulipanie dla każdej z pań. Spotkanie  z okazji Dnia Kobiet było okazją by Panie spędziły ze sobą kilka chwil , wymieniły się poglądami na pyszne słodkości.  W tym uroczystym dla nich dniu Panie mogły również wysłuchać wykładu  odnośnie gospodarstw edukacyjnych  na przykładzie województwa łódzkiego. Prezentacji gospodarstw dokonał pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego Kamila Kieszek.  Spotkanie umilił również pokaz zdjęć z ostatnich imprez organizowanych w gminie.

 

 

                                                             Warsztaty – QUILLING
Na terenie powiatu Rawskiego w jednej z gmin powiatu -Sadkowicach i Rawie Mazowieckiej , odbyła się seria spotkań o tematyce świątecznej  .  Spotkania zostały zorganizowane  przez specjalistkę Łódzkiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Kamilę Kieszek. Uczestniczkami spotkania były aktywne kobiety z terenu  gmin . W miłej atmosferze Panie miały możliwość  uczestniczyć w warsztatach  zdobienia jajek wielkanocnych. Do ozdabiania styropianowych form jajeczek , kogucików wykorzystano wszelkie materiały  klej , paski papieru ,materiał , ozdoby pasmanteryjne , cekiny i szpilki. Zaprezentowano jedną z ciekawszych form papieroplastyki  zwaną Quilling . Ta forma zdobienia zwana również papierowym filigranem  służy do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych .  Tak przygotowane elementy zwiniętych pasków papieru naklejane są na zdobioną powierzchnię  w taki sposób iż powierzchnia paska jest w stosunku do niej prostopadła.  Technika jaką zastosowano w dekoracjach najprawdopodobniej jest jubilerską techniką zdobienia.  Po zakończeniu warsztatów  uczestniczki  miały możliwość zrobienia  zdjęć  wszystkim ozdobom i dekoracjom Wielkanocnym wykonanym w trakcje zajęć . Własnoręcznie wykonane dzieło można było zabrać ze sobą do domu.
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                                                                                         Opracowała Kamila Kieszek
 

 

                                 Rawscy sadownicy na Targach w Niemczech

 

 To już kolejny raz jak   sadownicy z powiatu rawskiego  byli obecni  i zwiedzili targi                       Fruit Logistica w Berlinie05.02.2014r. Pierwsze stoisko zainicjował prof. Eberhard Makosz. Polscy wystawcy zlokalizowani są w hali 8,2 gdzie znajdują się większości polskie grupy producenckie. Stoisko to powstało pod patronatem Związku Sadowników RP, wspomagane finansowo przez Urzędy Marszałkowskie i Fundusz Promocji Owoców i Warzyw. Obecnie byli również przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. Powiat rawski reprezentowały grupy producenckie z gminy Biała Rawska i Sadkowic oraz Grupa ROJA z Regnowa. Wszyscy uczestnicy  zgodnie podzielają opinię, że jeśli chce sie istnieć na rynku, trzeba być na największych targach sadowniczych w Europie.

 

                                                                                         Urszula Olszowska

 

Doskonalenie na wyjeździe  studyjnym
 
Okolice Dolnego Śląska są wciąż jeszcze mało znane i dlatego LGD „KRAINA RAWKI „ wybrała ten teren do podpatrzenia jak radzą sobie stowarzyszenia z wdrażaniem lokalnych strategii na tym terenie.  Podczas wyjazdu studyjnego 30.07- 01.08.2014r. zwiedziliśmy ekomuzea oraz lokalne pomysły na promocje swoich terenów. Miejscowa ludność wykorzystuje wszystkie pomysły i historyczne miejsca by przyciągnąć turystów i znane osobistości. Przykładem może być wieś Henryków Lubański gdzie wykorzystano istnienie starego drzewa cis do zrobienia alei cisowej gdzie wpisują się wszyscy znani Henrykowie. Przyjeżdżają na imieniny Henryka do tej miejscowości i sadzą cis np. Henryk Gołębiewski, Henryk Talar. W budynkach po starej szkole utworzono  schronisko dla młodzieży i pielgrzymów, gdzie za symboliczne 17 zł można przenocować.        
Kolejnym przykładem może być miejscowość Lubomierz gdzie wykorzystywany jest fakt, iż w tej miejscowości nagrywane były niektóre sceny do filmu” Sami Swoi „. Organizowany jest tan co roku Festiwal filmów komediowych. Również istnieje aleja filmów gdzie niektóre sceny były nagrywane w tym mieście. Miasto to zachowało charakter z lat 60-tych i może dlatego często scenarzyści wykorzystują autentyczność dawnych czasów.  Poniżej  przedstawiamy krótką informację o tym terenie ze strony miejscowej LGD Partnerstwo Izerskie, która serdecznie zaprasza do odwiedzenia swoich pięknych terenów. Wiele inicjatyw podejmowanych jest przez ludność napływową np. z Wrocławia , Skierniewic  który wieżą iż tutaj znaleźli swoje miejsce na ziemi.
                                                                                                                  Urszula Olszowska

 

Pogórze Izerskie - rozmaitość doznań, bogactwo krajobrazu, szansa dla przedsiębiorczych
 
 
Pogórze Izerskie w  rozumieniu geograficznym, to obszar – w pewnym uproszczeniu - zamknięty od zachodu doliną Nysy Łużyckiej, od wschodu – doliną Bobru, od północy – siecią dróg na wysokości Bolesławca, od południa Górami Izerskimi.
 

Ale taki opis nie oddaje niczego poza wskazaniem terenu. Dla każdego, kto tu przyjeżdża Pogórze jest czymś innym. Z pewnością wzbudza podziw aktywność gospodarstw

agroturystycznych, które tu powstawały i powstają w szybkim tempie, reprezentują niespotykaną gdzie indziej rozmaitość form i imponują zaradnością swoich właścicieli.
 
Dla miłośników historii Pogórze jest terenem, w którym istnieje do dziś trudna do opisania liczba oryginalnych zabytków; zamków, pałaców, dworów, ale i świątyń, czy obiektów wykraczających poza możliwość skwitowania ich jednym słowem, bo jak nazwać JEDYNY w Europie słup Poczty Saskiej, zachowany do dziś?
 
Przed znawcami przyrody otwiera się tu istny raj. Poczynając od symbolu Stowarzyszenia – to znaczy najstarszego w całej Polsce drzewa, cisa rosnącego w Henrykowie Lubańskim, liczącego wedle dendrologów ok. 1300 lat, przez pozostałości wulkanów, odkrywki geologiczne bazaltów, piaskowców, glinek, piasków, czy piaskowców, z których zbudowano wiele najbardziej okazałych obiektów, począwszy od Bramy Brandenburskiej w Berlinie, skończywszy na bankach w krajach Ameryki Południowej.
 
Można spytać – czym jest Pogórze dla znawców kultury? Odpowiedź na to jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo akurat w tej sferze Pogórze jest absolutnie wybitnym przykładem rozmaitości. Kultura ludowa jest konglomeratem tradycji (artystycznych i kulinarnych) od Polesia i Wołynia, przez Bukowinę, aż do krain b. Jugosławii. Kultura współczesna – to rzeźbiarze, plastycy, twórcy szkła, ceramiki i specjaliści innych branż. W każdej niemal gminie corocznie organizowany jest co najmniej jeden znany w Polsce festiwal, od Festiwalu Komedii Filmowych w Lubomierzu, przez Lwóweckie Lata Agatowe, Kwisonalia .
 
Miłośnicy turystyki znajdą tu: trasy rowerowe, szlaki do wypraw kajakowych, akweny do żeglowania, szlaki i popasy dla amatorów jazdy konnej, wzgórza, skąd startują lotniarze i motolotniarze, specjalnie zbudowane tory dla wyścigów motocykli terenowych, itp., itd.
 
A przecież te wszystkie sfery, o których piszemy, ale i wiele innych, przenikają się wzajemnie. To tutaj powstawały i powstają filmy, które zawładnęły wyobraźnią kilkunastu pokoleń. Żeby dać dowód wystarczy wspomnieć zamek Czocha, który tworzył scenerię do jednej z najwcześniejszych polskich powojennych komedii filmowych „Gdzie jest generał?”, i tenże sam zamek stanowił tło jednego z ostatnich filmów polskiej kinematografii – „Tajemnica twierdzy szyfrów”. A przecież takich miejsc, stanowiących filmowe plenery jest na Pogórzu wiele.
 
Żeby nie przeciągać opisu można powiedzieć tak – powiedz nam, czym się interesujesz, a my Ci pokażemy miejsce na Pogórzu, w którym będziesz mógł swoje zainteresowania twórczo rozwijać. I w tej tezie nie ma przesady.
 
Ale najważniejsi na Pogórzu są ludzie. Jeśli mówimy o bogactwie Pogórza, to jest ono związane, a właściwie – wynika ono właśnie z przedsiębiorczości ludzi, którzy mają pomysły i wystarczająco dużo woli, by je realizować.
 
Może dlatego Stowarzyszenie LGD – Partnerstwo Izerskie ogarnia aż 17 gmin? Może bierze się to stąd, że dla animatorów jego powstania nie ma słowa „niemożliwe”? W rozumieniu historycznym te ziemie zamieszkiwali „od zawsze” twardzi ludzie, bo nie mogli być inni, skoro zdecydowali się żyć na pograniczu Śląska i Prus, na ziemiach, na których wojny, potyczki i batalie były codziennością. Ale kiedy granica została wytyczona na Odrze i Nysie, przyjechali tu ludzie jeszcze twardsi, bo doświadczeni przejściami wojennymi od kilku pokoleń. Ludzie, dla których wędrówka z Polesia i Podola na Bukowinę i do Czarnogóry, a potem znów na zachód i północ nie była kataklizmem, a szansą.
 
Po przeszło półwieczu pokoju nie ma już  ostrych podziałów, ale pozostało bogactwo odmienności, które wynika z doświadczeń pokoleń.
 
Żeby nie zachłystywać się historią, choć ona jest ważna, warto podkreślić, że istniejące tu gminy wcześniej „weszły do Europy”, niż oficjalnie Polska wstąpiła do UE. To właśnie tutaj powstał jeden z pierwszych w Polsce, na zachodniej granicy Euroregion NYSA. To tutejsze gminy, po reformie administracyjnej kraju, zdecydowały się jako jedne z pierwszych w Polsce nawiązywać indywidualne kontakty z zachodnimi partnerami. Nie ma dziś na Pogórzu gminy, które nie byłaby związana co najmniej kilkoma umowami partnerskimi z miastami w Niemczech, w Czechach, ale i dalej – we Francji, w Danii,  we Włoszech, itp. Żywiołowość polskich organizatorów samorządu i doświadczenie partnerów  zachodnich  zaowocowało wieloma sukcesami, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska i rozwoju kultury, wymianie oświatowej, sportowych, czy artystycznej.
 
Ale – co najważniejsze – ta wymiana nie dotyczy oficjalnych delegacji, a przynajmniej, nie przede wszystkim. Już dawno te kontakty nawiązali zwyczajni ludzie, mieszkający w malutkich sołectwach, jak choćby ze Strzyżowca w gminie Wleń. W takim obrazie współpracy jest miejsce i dla burmistrzów i wójtów, ale przede wszystkim dla młodzieży szkolnej, gospodarzy, kół gospodyń wiejskich, piłkarzy z lokalnych drużyn, i in.
 
Kiedy pytamy ludzi, jak to się stało, że relatywnie tak szybko udało się zintegrować mieszkańców wokół wspólnych spraw? – pada odpowiedź, że właściwie nie ma cudów. Potrzeby jest przepływ informacji, kilkunastu prawdziwych animatorów i entuzjastów takich poczynań, którzy potrafią coś wartościowego zrobić i zaprosić do tego innych, jak na „imieniny Henryka” w Henrykowie Lubańskim, jak na turniej drwali we Wleniu, czy na spotkania folklorystyczne w Mirsku.
 
Na Pogórzu Izerskim wydawane są wspólne kalendarze i w każdej gminie można zobaczyć na zdjęciach, jak wyglądają najpiękniejsze miejsca u innych. Wydawana jest gazeta – „Echa Izerskie”, która zbiera materiały na całym obszarze i dociera w sporym nakładzie do każdej z 17 gmin. Wydawana są kartki pocztowe przez Stowarzyszenie, mapy krajoznawcze, informatory agroturystyczne i podejmowanych jest wiele innych przedsięwzięć, ale najważniejsze z całą pewnością są spotkania małych grup, wzajemne szkolenia w kreowaniu programów działań, wymiana informacji o możliwościach zbierania środków wzbogacających budżety, itp. Bez tych spotkań trudno byłoby pomyśleć o w miarę równoległym rozwoju wszystkich, bo przecież nikt nie ukrywa, że są gminy maleńkie, jak Platerówka, są inne, niezamożne, a są i takie, jak Lwówek Śląski, który mógłby być (i jest) całkiem samodzielny w wielu poczynaniach, ale stanowi też ogniwo Stowarzyszenia.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie uczy się „PARTNERSTWA”, służy doradztwem dla mieszkańców, obszaru LGD. Naszym sukcesem jest LEADER program który  uaktywnił mieszkańców, pokazał potencjał, pozwolił na zdiagnozowanie potrzeb, pozwolił pozyskać dofinansowanie, dla przedsiębiorców, rolników i domowników którzy chcą zrealizować swoje pomysły. Małe Projekty to szansa na realizację pomysłów mieszkańców sołectw, w  realizacji których mogą wziąć udział. Pierwsze szkolenia, informacje przyniosły nowe pomysły, poszerza się grono członków Stowarzyszenia, czujemy się potrzebni, zawsze służymy pomocą.
 
Jak można i jak należy zaprosić na Pogórze?
 
Trzeba powiedzieć – przyjeżdżajcie, bo tu jest tak wiele potraw lokalnych, że oryginalnymi smakami można obdzielić najbardziej wybrednych. Przyjeżdżajcie, bo takich krajobrazów w takim nasyceniu gdzie indziej nie spotkacie. Przyjeżdżajcie, bo tylu emocji gdzie indziej nie można przeżyć. Przybądźcie i zobaczcie – oceńcie sami i… wróćcie w większym gronie.

Zdjęcia do powyższego tekstu znajdują sie na stronie www.krainarawki.pl

 

                                                        Urszula Olszowska

 

VIII SPOTKANIE ZESPOŁÓW I KAPEL LUDOWYCH

NA MAJÓWCE W WILKOWICACH

 

19.05.2013r. w Wilkowicach odbyło się kolejne spotkanie kapel i zespołów ludowych.

Zespół Wilkowianie zaprezentował zgromadzonej licznie publiczności obrzęd chrzcin.

Rok temu podczas podobnej imprezy zespół ten zaprezentował przedstawienie

Jak wyglądało wesele na wsi pod Rawą Mazowiecką w latach 30 –tych ubiegłego wieku ”.

I zgodnie z tradycją po roku przyszedł czas na chrzciny, przedstawiono zwyczaje i obrzędy związane z tym wydarzeniem. Na uroczystość tą został zaproszony aktor Krzysztof Janczar, który wcielił się w rolę ojca chrzestnego. Aktorami w widowisku byli mieszańcy wsi Wilkowice, którzy potrafią zorganizować i przedstawić każdy historyczny obrzęd.

Imprezę rozpoczął spektakl przedstawiający obrzęd chrzcin a następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 10 zespołów z okolicznych miejscowości.

Podczas Majówki w Wilkowicach wszystkie zespoły ludowe, które przyjechały z okolic prezentowały przyśpiewki ze swojego terenu.

Nie obyło się bez atrakcji dla najmłodszych, karuzeli, trampoliny czy dmuchanego zamku. Można było podziwiać rękodzieło artystyczne wykonywane przez okolicznych mieszkańców.

Wieczorem organizatorzy zaprosili uczestników imprezy na wspólną zabawę ludową połączoną z biesiadą.

 

Opracowała - Urszula Olszowska  

 

SPECJAŁY KUCHNI REGNOWSKICH GOSPODYŃ

 

W pierwszą niedzielę czerwca reprezentantki gminy Regnów pod okiem specjalistki Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach Kamili Kieszek miały okazję zaprezentować swoje umiejętności w cyklicznie odbywającym się Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych. Panie z Regnowa już po raz szósty promowały walory kulinarne swego regionu. Tegoroczna jedenasta edycja organizowanego konkursu , oficjalne otwarcie i występy zespołów folklorystycznych odbyły się na Scenie Letniej Parku w Cerniewicach. Impreza integruje gospodynie z całego powiatu tomaszowskiego. Od kilku lat sąsiednia gmina zaprasza do kulinarnych zmagań także zaprzyjaźnione Koła Gospodyń wiejskich z innych powiatów . W tym roku w konkursie uczestniczyło 13 reprezentacji w tym 9 z terenu powiatu tomaszowskiego a 4 z terenów gmin ościennych : Regnowa , Jeżowa, Głuchowa , Wolborza. Gmina Regnów w tym roku była reprezentowana przez panie działające w Stowarzyszeniu ‘Razem dla Regnowa’- Barbarę Marcinkowską, Annę Rochmińską , Henrykę Gos, Krystynę Lesiak. Jak na konkurs przysmaków regionalnych przystało nie zabrakło potraw tradycyjnych przeszłości przygotowywanych przez nasze babcie. Do konkursu Regnowskie gospodynie wystawiły kugiel ,prosiaczka , gołąbki , pierogi z jabłkami , sałatkę warzywną. Nie zabrakło również słodkich ciast jak makowiec ,drożdżówka , sernik oraz nalewek , miętowej , cytrynowej . Oprócz dań konkursowych Panie przygotowały wiele innych przysmaków od których uginał się stół. Nad przygotowywaniem potraw na organizowany konkurs panie pracowały już od piątku . Założeniem konkursu jest by wszystkie potrawy konkursowe przygotowane były według receptur sprzed lat . Jedną z zasad konkursu jest też fakt iż potrawa powinna być przygotowana poza miejscem wystawienia . Panie pomimo trudności zadbały jednak o to by potrawy były podane na gorąco co podkreślało ich smak.

Prezentacja potraw przyciągnęła tłumy obserwatorów. Stoły uginały się od wiejskich specjałów . Suto zastawione jadłem stoły przygotowane przez 13 reprezentacji cieszyły nie tylko oczy , ale i podniebienia uczestników plenerowej imprezy. Przybyli goście mieli możliwość degustacji konkursowych potraw. Każde z kół dokonało prezentacji przygotowywanych potraw i sposób ich wykonywania. Ocenie podlega smak i jakość potraw , geneza i estetyczna prezentacja oraz sposób podania. Stoisko oblegane było nie tylko przez zaproszonych gości i członków jury ale i przez innych uczestników imprezy, dlatego wszystkie potrawy rozeszły się w szybkim tempie. Trud włożony w przygotowanie potraw został nagrodzony przez jury konkursowe . Z Czerniewic Panie wróciły z nagrodą za zajęcie zaszczytnego drugiego miejsca . Najlepiej zdaniem oceniających zaprezentowały się Panie z Koła w Nowych Chrustach w Gminie Rokiciny.

Konkursowy kulinarnemu towarzyszyła część artystyczna. Na scenie letniej parku wystąpiły zespoły dziecięco – młodzieżowe oraz miejscowe zespoły folklorystyczne. Publiczność miała okazję zobaczyć występ regnowskiego zespołu ‘Marzenie’ , oraz zespołu z Wilkowic z przedstawieniem obrzędu ‘Chrzcin”

Oto niektóre z przepisów potraw przygotowanych przez Regnowskie gospodynie

Prosiaczek

Składniki : 70-80 dkg golonki wieprzowej , 20 dkg. żeberek wieprzowych , 2 średnie nóżki wieprzowe , 1 marchewka , 1 pietruszka , cebula , czosnek , 50-60 g żelatyny na 2 litry wywaru , sól , pieprz , liść laurowy , ziele angielskie . Dodatkowo butelka z szeroką szyjką 1,5 l , 2 plastry mortadeli , 2 oliwki, goździki.

Mięso namoczyć w zimnej wodzie. Nóżki wieprzowe dokładnie oczyścić i przeciąć na pół. Golonki i nóżki natrzeć solą, pieprzem i Vegetą , włożyć do miski , dodać pokrojony czosnek , liść laurowy , ziele angielskie i odstawić na całą noc do lodówki. Następnego dnia mięso przełożyć do garnka , dodać żeberka i nastawić do gotowania . Jak zacznie się powoli gotować , z szumować , Dodać ziele angielskie , liść laurowy , czosnek, włoszczyznę , sól i gotować na wolnym ogniu ok.3 godziny. Z wywaru odlać 2 litry przecedzić przez gazę wymieszać w nim żelatynę. Mięso przebrać , rozdrobnić i wrzucić do wywaru . Całość doprawić solą pieprzem i czosnkiem. Zimną galaretę przełożyć do butelki napełniając po brzegi. Zakręcić butelkę szczelnie i włożyć do lodówki do zastygnięcia w pozycji leżącej. Jak już galareta zastygnie najlepiej na drugi dzień przelać butelka strumieniem ciepłej wody z kranu. Rozciąć butelkę za pomocą najlepiej nożyczek wyjąć delikatnie galaretkę i włożyć na półmisek ozdobiony sałatą. Z szynki lub mortadeli wyciąć ryjek , uszy i ogon , i za pomocą goździków doczepić do naszego prosiaczka. Oczy można zrobić z oliwek.

Kapusta faszerowana

Składniki : Kapusta , mięso mielone wieprzowe, mięso mielone wołowe, koperek , jaja kurze, sól , Vegeta , pieprz

Do mięsa wbijamy jaja, przyprawiamy solą i pieprzem, . Wszystko wyrabiamy dokładnie na gładką masę. Z kapusty musimy wykroić głąb , włożyć ją do garnka , zalać gorącą wodą, przykryć i gotować na małym ogniu. Po kilku minutach zdejmujemy2-3 wierzchnie liście a po chwili kolejne. Nie wylewamy wody pozostałej z obgotowywania kapusty. Po wystudzeniu na liść nakładamy porcję mięsa i zawijamy . Dno dużego garnka wykładamy pozostałymi liśćmi , po czym układamy warstwami zwinięte już mięso z kapustą , ściśle jeden obok drugiego. Wodę pozostałą z obgotowywania kapusty doprawiamy solą i pieprzem , gotujemy a następnie wlewamy do garnka z ułożonymi gołąbkami. Gotujemy wszystko na małym ogniu ok. godziny, pod koniec dodajemy koperek.

Kugiel

Składniki : 3 kg ziemniaków , ½ szkl. mleka , 2 jajka , 2 cebule , 4-5 łyżek mąki , sól , pieprz , ½ kg. boczku na skwarki

Ziemniaki trzemy tak jak na racuchy , nie odciskamy ich jednak z wody. Do powstałej masy dodajemy jajka , mąkę , mleko , sól , pieprz. Boczek kroimy i smażymy , (możemy go zastąpić dowolnym mięsem cebulą) ,następnie dodajemy do ziemniaków i mieszamy. Gdy składniki dobrze się połączą przełożyć całość do foremki i upiec na złoty kolor. Podawać na ciepło lub zimno.

Pierogi z jabłkami

Składniki na ciasto: 1 kg mąki , 2 jajka , 2 łyżki oleju , 1 szklanka letniej wody , 1 szklanka gorącej wody , szczypta soli . Nadzienie :1 kg. jabłek

Do przesianej mąki dodać rozmącone w letniej wodzie , jajka , olej , sól i wrzącą wodę, zagnieść ciasto. Ciasto powinno być lekkie i ciągnące(gumowate). Odstawić na 15 min. do lodówki. Jabłka umyć i obrać , pokroić w drobna kostkę. Ciasto rozwałkować niezbyt cienko , szklanką wykrawać krążki , nakładać małe porcje jabłek i zlepiać . Wodę zagotować , osolić , dodać łyżkę oleju , aby pierogi się nie sklejały. Wrzucać pierogi , gdy po zagotowaniu wypłyną , zalać naklanką zimnej wody i wyjmować łyżką cedzakową na półmisek. Podawać ciepłe , polane śmietana z cukrem lub podsmażone na oleju i posypane cukrem pudrem.

Porka chłopska

Składniki: 3 kg ziemniaków , 5 łyżek mąki ziemniaczanej, 5 łyżek mąki pszennej , tłuszcz ze skwarkami, sól

Ziemniaki gotujemy na sypko , następnie dodajemy troche wody i wsypujemy obydwie mąki do garnka . Tak przygotowane ziemniaki posypujemy sola i tłuczemy. Na koniec możemy polać porkę tłuszczem ze skwarkami

Smalec

Składniki: słonina , podgardle , boczek , cebula , sól , pieprz

Słoninę , boczek i podgardle kroimy w drobna kostkę ( aby łatwiej się kroiła można zamrozić). Do przetopienia smalcu wybieramy garnek z grubym dnem lub solidna patelnię , jako pierwsza na patelni ląduje słonina , wytapiamy ja na bardzo małym ogniu. Co jakiś czas mieszamy drewniana łyżką . , aby równomiernie się roztopiła . Gdy słonina jest już wytopiona dodajemy pokrojony boczek i podgardle , wszystko mieszamy. Po około pięciu minutach jak skwarki się zarumienią , solimy pieprzymy i dodajemy cebulę , pokrojona w drobna kostkę . Przestudzony smalec przelewamy do słoika lub naczynia kamionkowego , wstawiamy do lodówki i czekamy aby stężał

Szarlotka

Składniki na ciasto: 50 dag mąki, 10 dag cukru , 25 dag miękkiej margaryny , 2 jajka , 3 łyżki gęstej śmietany , cukier waniliowy , 3 łyżeczki proszku do pieczenia , szczypta soli.

Nadzienie: 1 kg kwaśnych jabłek , 10 dag. cukru , 2 torebki cukru waniliowego , cynamon

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia , dodać margarynę , posiekać , dodać resztę składników i zagnieść ciasto. Jabłka zetrzeć na Terce o dużych oczkach , nadmiar soku odcisnąć i wymieszać z pozostałymi składnikami nadzienia. Dwie trzecie ciasta wyłożyć na natłuszczoną i posypana tartą bułką blachę , przykryć masa jabłkową i pozostała częścią ciasta. Piec godzinę w temperaturze około 200 st . Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

 

 

 

 

Opracowała - Kamila Kieszek

 

WARSZATY W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W pierwszym półroczu tego roku na terenie gminy Rawa Mazowiecka odbył się cykl szkoleń i warsztatów mających na celu zaktywizowanie mieszkańców do wspólnego spędzania czasu i rozwijanie kreatywności i pomysłowości wśród dzieci.

Tematyka spotkań była bardzo różnorodna, nastawiona głównie na rękodzieło i warsztaty kulinarne.

Podczas spotkań wykonywane były ciasta, ciasteczka, ozdoby z masy cukrowej - wykorzystywane do dekoracji tortów, mazurków i innych wyrobów cukierniczych.

Podczas warsztatów rękodzielniczych głównym tematem było poznanie techniki ozdabiania różnych przedmiotów metodą tzw. Quillingu.

Osobą koordynującą i przeprowadzającą ww. szkolenia i warsztaty był pracownik ŁODR zs w Bratoszewicach rejon Rawa Mazowiecka - Karolina Markiewicz.

 

Warsztaty w miejscowości Huta Wałowska - pisanki wykonywane metodą quillingu.

 

 

 

Warsztaty kulinarne w miejscowości Zagórze - ciasteczka wielkanocne ozdabiane kolorowymi lukrami i ozdoby z masy cukrowej

 

Opracowała - Karolina Markiewicz

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

 

ZAPRASZA

 

NA SZKOLENIA CHEMIZACYJNE ORGANIZOWANE WE WSZYSTKICH GMINACH W POWIECIE RAWSKIM.

 

PRZYPOMINAMY , IŻ  ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA JEST WAŻNE 5 LAT OD DATY WYDANIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŻYNKI POWIATOWE

CIELĄDZ 2012 

 

Powiatowe Święto Plonów 2012
 Dożynki Powiatowe organizowane  przez Powiat Rawski od 1999 r. na stałe wpisały się w kalendarz imprez rolniczych Ziemi Rawskiej. Dożynki są okazją do wspólnego dziękowania za trud  rolniczy i dar zebranych plonów nie tylko wśród rolników. Jest to czas zabawy ale i refleksji nad tym , co dla nas wszystkich ważne.
Tegoroczne IX uroczystości Dożynkowe odbyły się na teranie parku miejskiego w Cielądzu w dniu 26 sierpnia 2012  r. Gmina Cielądz , mimo iż jedna z mniejszych gmin naszego powiatu  już po raz trzeci była gospodarzem Dożynek Powiatowych.
Uroczystości Dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą  polową w amfiteatrze  w parku o godz. 10.00 celebrowaną  przez ks. bp. Józefa Zawitkowskiego. Wzorem  lat ubiegłych, tradycyjny bochen chleba, upieczony z tegorocznej mąki, został przekazany Staroście Rawskiemu Józefowi Matysiakowi z rąk Starościny Dożynek Stefanii Brodowskiej z Komorowa  oraz Starosty Dożynek  Mariusza Błąkały ze Stolnik. Uczestniczącym w ludowym święcie mieszkańców gminy i licznie przybyłych gości zachwyciły występy grup wieńcowych z terenu całego powiatu.. Reprezentacje  wsi powiatu rawskiego wykonało 20 wieńcy dożynkowych  z ziaren  zbóż , owoców i kwiatów.  Komisja konkursowa przyznała  wszystkim równorzędne  nagrody.  Dużą atrakcją Dożynkowych wydarzeń niewątpliwie były występy okolicznych  ludowych zespołów folklorystycznych a wśród nich zespół  Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny Cymbarka z Cielądza   , Jarzębina z Sierzchów , Linkowianie z Linkowa , Marzenie z Regnowa ,  Zespół Śpiewaczy z Boguszyc , Pod różą , Łot wiatroków. Część artystyczno koncertową uświetnił występ Ludowego Zespołu Artystycznego  „Promni” im. Zofii Solarzowej  ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie .  Następnie na scenie w amfiteatrze parku w Cielądzu wystąpiła Formacja Chatelet . Występ kabaretu wprowadził publiczność w dobry nastrój  który nie opuścił publiczności do końca imprezy.  Gwiazdą tegorocznych Dożynek Powiatowych był Krzysztof Krawczyk z zespołem. Występ artysty w godzinach wieczornych  przyciągnął tłumy widzów .                                                                                     W programie Dożynek znalazły się również okolicznościowe wystawy: wystawa płodów rolnych  , warzyw i owoców – prezentowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego , wystawa rękodzieła artystycznego – wyroby w drewnie . Rejonowy Zespół Doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  przygotował również okolicznościowy poczęstunek dla  przybyłych gości. Na stoisku Ośrodka nie zabrakło  ogórków , smalcu ,chleba ,  białego  sera.  Produktu były darem okolicznych mieszkańców na tę okoliczność.

      Pogoda, mimo iż początkowo zapowiadała się deszczowa przyciągnęła tłumy widzów . Nie zabrakło też wesołego miasteczka dla dzieci i innych zabaw dla rodziny.  Na frekwencję nie można było narzekać. Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów , serdeczna rodzinna atmosfera sprawiły , że dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin nocnych.    

  

 

 

 

WILKOWICE

OBRZĘD TRADYCYJNEGO  WESELA
 
 
 
 
            Jak  wyglądało wesele na wsi pod Rawą Mazowiecką w latach 30 –tych ubiegłego wieku można było zobaczyć na Majówce w Wilkowicach 20.05.2012r., która odbyła się w nowo wybudowanej Izbie Tradycji Ludowej, gdzie będzie można w przyszłości umieścić dyplomy, puchary zdobyte na konkursach i występach .
Imprezę rozpoczął spektakl przedstawiający obrzędy weselne, oczepiny, przenosiny i przyśpiewki  ludowego wesela w Wilkowicach. Aktorami w widowisku byli mieszańcy wsi Wilkowice, którzy potrafią zorganizować i przedstawić każdy  historyczny obrzęd.
Młodzi mieszkańcy powiatu mogli zobaczyć jak wyglądało wesele babć i dziadków.
Podczas Majówki w Wilkowicach wszystkie zespoły  ludowe, które przyjechały z okolic  prezentowały przyśpiewki weselne ze swojego terenu.
Wieczorem organizatorzy zaprosili uczestników imprezy na wspólną zabawę ludową połączoną z biesiadą.

   

 W powiecie rawskim tuż przed zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi  miały miejsce spotkania mające charakter warsztatowy  przeprowadzone przez  Łódzki Ośrodek Doradztwa rolniczego z/s w Bratoszewicach –rejon Rawa Mazowiecka z zakresu dekoracji świątecznych. Odbiorcami spotkań były głównie panie  , członkinie lokalnego stowarzyszenia i panie z koła gospodyń wiejskich.
 
  Wdniu 29 03.2012 w Świetlicy Środowiskowej  w miejscowości Bujały  , w gminie Sadkowice odbyło się spotkanie członków „Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów” . Związek mający swą siedzibę w Cielądzu skupia blisko 50 członków z terenu gminy Sadkowice . Są to mieszkańcy różnych miejscowości  Sadkowic, Kalenia , Lubani, Żelaznej , Paprotni , Broniewa , Jajkowic , Kłopoczyna .  Tradycją  stały się  spotkania przy wspólnych rozmowach i biesiadowaniu.  Miejscem spotkań członków grupy  jest sala w budynku  w Sadkowicach  ‘Promyk’ jednak obecnie  spotkania odbywają  się w  Bujałach  w tamtejszej Swietlicy  Środowiskowej. Uczestnicy   spotkania mieli okazję  uczestniczyć w pokazie i warsztatach poprowadzonych przez specjalistkę  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Kamilę Kieszek i Panią instruktor Mariannę Kaczorek . Każdy  z uczestników spotkania  miał okazję wykonać samodzielnie stroik czy ozdobić wielkanocne jajo.  Wśród ozdób dominowały  kolorowe kwiaty z bibuły lub sztuczne , gałązki wierzby z ‘kotkami”, kolorowe pióra , barwne wstążki , barwione jaja  Uczestnicy spotkania mieli również okazję przedstawić swoje pomysły  odnośnie wielkanocnych dekoracji . Jedna z Pań  Wiesława Czerwińska zaprezentowała dekoracyjne jaja z wykonanymi zdobieniami metodą decoupage , natomiast Pani  Anna Szcześniak  przyniosła samodzielnie wykonane szydełkowe dekoracje  . Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem bowiem w warsztatach uczestniczyło wielu chętnych .
Spotkania mające charakter zajęć praktycznych – warsztatów miały również miejsce w Urzędzie Gminy w Cielądzu w dniu 30.03.2012. Uczestniczki spotkania mieszkanki miejscowości Mroczkowice , Cielądz , Sierzchowy miały również okazję podpatrzyć jak i własnoręcznie wykonać dekrację świąteczną na bazie żywych bądź sztucznych elementów roślinnych i wszelakiego rodzaju ozdób świątecznych.

 

 

 

 

55. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

OCHRONY ROŚLIN SADOWNICZYCH

 

Bezpieczeństwo spoczywa w Twoich rękach to hasło kampanii na rzecz właściwego stosowania środków ochrony roślin

 

 W Centrum Konferencyjnym OSSA k. Białej Rawskiej w dniach 15-16.02.2012 r. odbyła się 55. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. Organizatorami imprezy byli Instytut Ogrodnictwa – oddział Sadownictwo w Skierniewicach oraz firma Bayer CropScience. Podczas konferencji oprócz wielu ciekawych wykładów dotyczących Integrowanej Ochrony Roślin i Integrowanej produkcji przedstawianych przez wykładowców z Instytutu Ogrodnictwa i firmy Bayer można było zasięgnąć fachowych konsultacji u fachowców.

Środki ochrony roślin pełnią niezwykle ważną rolę, mając kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostatecznej ilości żywności na świecie. Co jakiś czas pojawiają się jednak doniesienia o ich zgubnym wpływie na zdrowie człowieka lub środowisko. Przypadki te najczęściej mają związek z niewłaściwym stosowaniem bądź nieodpowiednim postępowaniem z nimi.

W spotkaniu udział wzięli między innymi dr Bogusław Rzeźnicki, zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MR iRW, Warszawa; mgr Tadeusz Kłos, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, Warszawa, którzy przedstawili stanowisko MRiRW i GIORiN na temat ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 20132017 oraz Barbara Günther, dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach, a także pracownicy ŁODR, którzy przysługiwali się wystąpieniom naukowców.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród sadowników, którzy przybyli nie tylko z ościennych powiatów, ale i z całej Polski. Sadownicy cenią sobie takie spotkania, bo oprócz wykładów mogą zasięgnąć wiele cennych porad wśród zgromadzonych firm pracujących na rzecz sadownictwa (nawozowych, ochrony roślin, chłodniczych i sprzedających sprzęt sadowniczy). Bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm pozwala niejednokrotnie na realizację wielu inwestycji w gospodarstwach sadowniczych. Sezon zimowy jest wykorzystywany do organizacji szkoleń i konferencji, by przekazać sadownikom najnowsze osiągnięcia nauki na interesujące ich tematy. Można w bezpośredni sposób przekonsultować wiele trudnych kwestii dotyczących ochrony roślin sadowniczych z przedstawicielami nauki, który prowadzą wiele doświadczeń i badań.

URSZULA OLSZOWSKA, kierownik rejonu

                

 

 

W POWIECIE RAWSKIM  ODBYWAJĄ SIĘ DWUDNIOWE SZKOLENIA  CHEMIZACYJNE:

"STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY" 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA SZKOLENIA, KAŻDE ŚWIADECTWO WAŻNE JEST 5 LAT OD DATY WYDANIA ŚWIADECTWA.

 

 

 

 WIZYTA W GOSPODARSTWIE - DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

 

UCZESTNICY SZKOLENIA RAWA MAZOWIECKA

 

 

 

UCZESTNICY SZKOLENIA  Z TERENU BIAŁA RAWSKA

"DOŻYNKOWE ŚWIĘTOWANIE PO RAZ TRZYNASTY"

 

          Tegoroczne Święto Plonów Powiatu Rawskiego odbyło się w niedzielę 29.08.2011 w Białej Rawskiej. Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta celebrowana przez biskupa łowickiego Józefa Zawitkowskiego. Po mszy św. rozpoczął się obrzęd chleba. Starostowie dożynek  Wioletta Szymańska  i Andrzej Śmiałkowski przekazali staroście powiatu Józefowi Matysiakowi i burmistrzowi miasta Biała Rawska Wacławowi Jackowi Adamczykowi symboliczny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki i dzban miodu.

     

 

 

       REJON w RAWIE MAZOWIECKIEJ

ZAPRASZA WSZYSTKICH ROLNIKÓW DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH CHEMIZACYJNYCH  ORGANIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH:

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH DWUDNIOWYCH

 

DRUGI DZIEŃ - WIZYTA W GOSPODARSTWIE

 

 

 

 

PRACOWNICY REJONOWEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

 

OLSZOWSKA URSZULA kierownik

 

BOGUSZEWSKA EMILIA

gł. specj. ds. rozwoju obszarów wiejskich

teren działania cały powiat oraz gm. Biała Rawska

dyżury: czwartek Biała Rawska .

 

GRAŁEK-JARZĘBSKA BARBARA

gł. specj. ds.  produkcji i ekonomiki wsi

teren działania gm. Sadkowice

dyżur: czwartek Urząd Gminy

 

KLIMEK KATARZYNA

specj. ds. produkcji i ekonomiki wsi 

teren działania gm. Rawa Mazowiecka

dyżur: środa biuro rejonu

 

CZECH EWA

specj. ds. produkcji i ekonomiki wsi

teren działania gm. Cielądz i Regnów

dyżury: wtorek Urząd Gminy Regnów

środa Urząd Gminy Cielądz

 

WOSZCZYK DARIUSZ

specj. ds. produkcji i ekonomiki wsi

teren działania gm. Biała Rawska

dyżury: środa i piątek Urząd Miasta i Gminy

 

KIESZEK KAMILA

specj. ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki

teren działania gm. Sadkowice, Regnów, Cielądz

dyżury: piątek  biuro rejonu

 

 

 

DOŻYNKI POWIATOWE w RAWIE MAZOWIECKIEJ 2010 r. 

 

Starościna dożynek - Olszowska Urszula (kierownik RZDR)

Starosta dożynek - Stefaniak Grzegorz (p.o. kierownik ARiMR)

Starosta Rawski - Matysiak Józef

 

 

 

Wizyta w naszym namiocie Starosty Powiatowego z małżonką i Starosty Dożynek

 

 

 

Wystawa płodów rolnych od rolników z powiatu rawskiego

 

WYSTAWA OWOCÓW-DOŻYNKI POWIATOWE 2010  

Wystawa owoców od sadowników z gmin: Sadkowic i Biała Rawska

 

Degustacja  przez uczestników dożynek smalcu własnej produkcji 

 

DOŻYNIKI GMINNE   W    BIAŁEJ RAWSKIEJ 

               5.09.2010 r.

                                                   Nasza wystawa owoców

 

                     Specjaliści   ŁODR  

 

 

                                              Owoce od sadowników z gminy. 

 

     " FESTIWAL JABŁKA"   w    WOLI CHOJNATA               

             3.10.2010 r.

 

                                                 Nasza wystawa na festiwalu

 

 

 

Wyświetl większą mapę