Wyniki I Etap

Show the MENU

logo

Działanie KSOW na lata 2014 – 2020 (Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich), priorytet PROW na lata  2014-2020 (Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich), cel KSOW na lata  2014 -2020                                 (3.1 Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich)

 

Nagrody sfinansowane zostaną  w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa łódzkiego  na lata 2016-2017

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

 

XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

- Etap I - eliminacje oddziałowe

 

Po raz kolejny, w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, w Oddziałach w Piotrkowie Trybunalskim, w Kościerzynie  oraz w centrali w Bratoszewicach rozpoczęła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym.

W dniu 27.09.2017 o godz. 10.00, 64-ech uczestników przystąpiło do I etapu eliminacyjnego olimpiady. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie szkół rolniczych oraz mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu województwa łódzkiego.

Celem organizowanej Olimpiady jest zainteresowanie uczestników zgłębianiem wiedzy w ramach tematyki związanej zzasadami zdrowego i racjonalnego żywienia, ekologią i ochroną środowiska na wsi, agroturystyką i turystyką wiejską, zagrodami edukacyjnymi,  produktem tradycyjnym i regionalnym, dziedzictwem kulturowym a także zagadnieniami z zakresu sprzedaży bezpośredniej, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz BHP w gospodarstwie rolnym.  

Otwarcia XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym w centrali Bratoszewice, dokonał Dyrektor ŁODR z s. w Bratoszewicach Włodzimierz Lewandowski, witając wszystkich uczestników eliminacji.

     Zgodnie z Regulaminem, uczestnicy odpowiadali na 30 pytań testowych , które zakresem merytorycznym obejmowały następujące :

 • zasady zdrowego i racjonalnego  żywienia,
 • agroturystyka i turystyka wiejska
 • ekologia i ochrona  środowiska na wsi,
 • zagrody edukacyjnych,
 • produkty lokalne, tradycyjne i regionalne
 • dziedzictwo kulturowe   
 • przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
 • BHP w gospodarstwie rolnym     
 • podstawowe zagadnienia z zakresu sprzedaży produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego

 

 

Podczas etapu eliminacyjnego olimpiady pracowały  Komisje w składzie:

Oddział  Bratoszewice

 1. Katarzyna Nowak - przewodnicząca  
 2. Edyta Kijak  -  członek
 3. Anna Gołaszewska  - sekretarz

Oddział Piotrków Trybunalski

 1. Janusz Bolanowski -  przewodniczący
 2. Elżbieta Michalak  - członek
 3. Irena Babczyńska -  sekretarz

Oddział Kościerzyn

 1. Halina Przybylska - przewodnicząca
 2. Katarzyna Janiak – członek
 3. Małgorzata Ziółkowska – sekretarz

 

Po sprawdzeniu arkuszy testowych oraz podsumowaniu wyników, wyłoniono uczestników

II  finałowego etapu olimpiady.

Do finału zakwalifikowało się po dziesięciu uczestników z każdego oddziału, którzy uzyskali największą ilość punktów:

 

Małgorzata Duda  – gmina Ozorków, powiat zgierski

Krystyna Słaby – gmina Stryków, powiat zgierski

Anna Walczak – gmina Dmosin, powiat brzeziński

Anna Żak – gmina Łódź, powiat łódzki

Bożena Wojtczak – gmina Ozorków, powiat zgierski

Lucyna Dałek – Gmina Kocierzew, powiat łowicki

Elżbieta Olczyk – gmina Jeżów, powiat brzeziński

Katarzyna Rolewska – gmina Kiernozia, powiat łowicki

Anna Kucharska – gmina Grabów, powiat łęczycki

Maria Zimoń - gmina Łódź, powiat łódzki

 

Aleksandra Manowska-Borycka -  gm. Wielgomłyny , powiat radomszczański

Jadwiga Cukier - gm. Lubochnia ,powiat tomaszowski

Bożena Matuszewska-Pająk,   -gm. Lubochnia , powiat tomaszowski

Justyna Krawczyk, -  gm. Wielgomłyny,  powiat radomszczański

Agnieszka Radomska,  - gm. Będków, powiat tomaszowski  

Karolina Borycka -  gm. Wielgomłyny , powiat radomszczański

Izabela Gołąb-Bogacz - gm. Radomsko , powiat radomszczański

Teresa Steffen - gm. Radomsko , powiat radomszczański

Wioletta Biernat - gm. Grabica , powiat piotrkowski

 

Anna Orłowska - gm. Opoczno, powiat opoczyński

Joanna Bąk – gmina Sieradz, powiat sieradzki

Katarzyna Karska – gmina Sieradz, powiat sieradzki

Anna Jurek – gmina Dobroń, powiat pabianicki

Elżbieta Wyrembak – gmina Mokrsko, powiat wieluński

Maria Jakubowska – gmina Czarnożyły, powiat wieluński

Dorota Mamzer – gmina Mokrsko, powiat wieluński

Halina Kluska – gmina Sieradz, powiat sieradzki

Renata Skrobiszewska – gmina Sieradz, powiat sieradzki

Katarzyna Łazińska – gmina Konopnica, powiat wieluński

Agata Rzeźnik – gmina Mokrsko, powiat wieluński

 

Gratulujemy zwycięzcom eliminacji oddziałowych i zapraszamy na finał, który odbędzie się 27.10.2017 o godz. 10.00 w Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

z s. w Bratoszewicach.

 

Tekst - Edyta Kijak, Irena Babczyńska, Katarzyna Janiak

Zdjęcia – Krzysztof Grzelak, Edyta Kijak, Teresa Nowak, Andrzej Bartosik