Wyniki I etap

Show the MENU

Działanie KSOW na lata 2014 – 2020 (Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich), priorytet PROW na lata  2014-2020 (Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji  w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich), cel KSOW na lata  2014 -2020  (3.1 Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich).

       

Nagrody sfinansowane zostaną  w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa łódzkiego na lata 2016-2017.

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

 

 Wyniki I Etapu – Eliminacji Oddziałowych

 XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej 2017 r.

 

    W Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz w oddziałach w Piotrkowie Trybunalskim i Kościerzynie, 28 września br. odbył się I Etap XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Eliminacje oddziałowe w Centrali Bratoszewice uroczyście otworzył Marek Sarwa, dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach.

 Składy Komisji Konkursowych I Etapu XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej 2017 r.:

   Centrala Bratoszewice

1. Ewa Szewczyk – przewodnicząca

2. Halina Abramowicz – sekretarz

3. Waldemar Sender – członek

 Oddział Piotrków Trybunalski

1. Zenobia Opala – przewodnicząca

2. Hubert Sierant – sekretarz

3. Andrzej Bartosik – członek

 Oddział Kościerzyn

1. Izabela Radziwon – przewodnicząca

2. Anita Maj-Kałdońska – sekretarz

3. Bogusława Walkiewicz – członek

 

       Do olimpiady przystąpili rolnicy i uczniowie szkół rolniczych z woj. łódzkiego. W pierwszym etapie olimpiady uczestniczyły 84 osoby. Każdy uczestnik udzielił odpowiedzi na 30 pytań testowych. Zgodnie z Regulaminem olimpiady z trzech eliminacji oddziałowych, do II Etapu – Finału Wojewódzkiego, zakwalifikowało się po dziesięć osób z największą liczbą punktów.

 

 Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

 • zasady dobrej praktyki rolniczej, prawidłowe użytkowanie gruntów – niepogarszające ich jakości (rolnictwo zrównoważone)
 • minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych
 • produkcja roślinna, w tym: integrowana ochrona roślin, bioróżnorodność genetyczna
 • produkcja zwierzęca, w tym bioróżnorodność genetyczna
 • zapewnienie warunków dobrostanu zwierząt
 • ekologia i ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności w tym m. in. Działanie „Rolnictwo ekologiczne” w PROW 2014-2020, „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” w PROW 2014-2020: Pakiet 1 „Rolnictwo zrównoważone” i Pakiet 2 – „Ochrona gleb i wód; obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych
 • wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska (poprawa stanu świadomości ekologicznej)
 • wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo
 • wytwarzanie produktów rolniczych w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin, standardy jakości w produkcji rolnej, systemy jakości żywności, o których mowa w art. 16  ust. 1 lit. a  lub b rozporządzenia nr 1305/2013
 • odnawialne źródła energii
 • fundusze unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)
 • ekonomika i marketing produktów rolnych
 • tworzenie grup producentów rolnych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

 

II Etap - Finał Wojewódzki, XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej 2017 r. 

odbędzie się:

 26 października 2017 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Szkolenia

 Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

 Bratoszewice, ul. Nowości 32

 

 Uczestnicy wyłonieni do II ETAPU – Finału Wojewódzkiego ww. Olimpiady:

1. AUGUSTYNIAK SZYMON, ZS CKR w Widzewie

2. BAŁDYGA KACPER, ZS CKR w Dobryszycach

3. BARAN KACPER, ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie

4. BEZULSKI SZCZEPAN, rolnik, powiat pajęczański

5. BROŻYNA DAMIAN, ZSR w Sędziejowicach

6. CHENDZLIK BARTŁOMIEJ, ZS CKR w Widzewie

7. DAŁEK MATEUSZ, ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie

8. GABRYSIAK DARIUSZ, ZS Nr 1 w Bratoszewicach

9. GALIA JAROSŁAW, ZS CKU w Czarnocinie

10. GNIATKOWSKI KAMIL, rolnik, powiat radomszczański

11. JARCZEWSKI ADAM, ZS RCKU w Wojsławicach

12. KACZMAREK DOMINIK, ZS CKU w Czarnocinie

13. KAMIŃSKI KRZYSZTOF, ZS CKR w Mieczysławowie

14. KOŁODZIEJSKI PAWEŁ, ZS CKR w Mieczysławowie

15. KOPA MARCIN, ZS CKU w Czarnocinie

16. KORNACKI BARTOSZ, rolnik, powiat zduńskowolski

17. KOZIK PAULINA, ZS CKU w Wolborzu

18. KRAWCZYK FILIP, ZSR w Sędziejowicach

19. KUCIŃSKI KAMIL, ZS Nr 1 w Bratoszewicach

20. ŁYGA BARTŁOMIEJ, ZSR w Lututowie

21. NAJDER ARTUR, ZS CKU w Czarnocinie

22. OLSZEWSKI JAKUB, ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie

23. OWCZAREK KONRAD, ZS CKU w Czarnocinie

24. SZAFARSKI DOMINIK, ZS CKR w Dobryszycach

25.UBYCH MARCIN, ZSR w Lututowie

26. WIELGÓRSKI ROBERT, ZSR w Sędziejowicach

27. WITCZAK JAROSŁAW, ZSR w Sędziejowicach

28. WOJTAN ŁUKASZ, ZS CKR w Dobryszycach

29. WOJTASIK KAMIL, ZS CKR w Widzewie

30. WZGARDA BARTŁOMIEJ, rolnik, powiat sieradzki

 

otwarcie

 

Ewa Szewczyk

 Foto: Ireneusz Sadowski, Bogusława Walkiewicz, Andrzej Bartosik