Wynik konkursu

Show the MENU

WOJEWÓDZKI ETAP X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA

NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE

W 2017 ROKU

ROZSTRZYGNIĘTY

 

W dniach 26-27 sierpnia br., w piotrkowskim oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, odbyła się XXVI Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA 2017. Podczas wystawy zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Zwycięzcą w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii:

„Ekologiczne gospodarstwo towarowe” został Pan

Piotr Krajewski, zam. Wilczkowice Dolne, gm. Łęczyca. Gospodarstwo pana Piotra Krajewskiego położone jest w powiecie łęczyckim, w rejonie o bogatych tradycjach uprawy warzyw. Głównym walorem przyrodniczym gospodarstwa są łąki położone na obszarze Natury 2000 – Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Gospodarstwo obejmuje 10,33 ha UR, w tym 8,59 ha GO i 1,74 TUZ. przeważają gleby średnie o uregulowanym odczynie. Gospodarstwo prowadzi produkcję warzywniczą, o typowo towarowym charakterze. Uprawiane są min.: buraki ćwikłowe, marchew, pomidory, seler, cebula zwyczajna, pietruszka korzeniowa, ziemniaki, kapusta głowiasta, kalafior. Cała produkcja jest sprzedawana. Warzywa trafiają do odbiorców krajowych i w znacznej części na eksport, głównie do Europy Zachodniej, jak również do krajów Azji Środkowej, a nawet do Dubaju. Gospodarstwo jest w spółce „Bio-Vege”, w której Pan Piotr Krajewski pełni funkcję głównego technologa, zajmującej się kontraktacją, skupem i sprzedażą produktów ekologicznych. Ponadto  rolnik współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, które mają w jego gospodarstwie poletka doświadczalne, min. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie bada wykorzystanie wyciągów roślinnych, INHORT ze Skierniewic preparaty mikrobiologiczne, SGGW z Warszawy preparaty EM. Oprócz tego Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych prowadzi badania w zakresie właściwości przechowalniczych.

Rolnik prezentuje swoje gospodarstwo podczas targów -  „Bio-Fach” w Norymberdze, „Festiwal Smaków” w Grodnie,  a w Polsce „Bio-Food”, „Polagra” i „Bednary”. Informacja o firmie znajduje się również na różnych stronach internetowych związanych z rolnictwem ekologicznym.

Gospodarstwo jest  często odwiedzane zarówno przez studentów zainteresowanych rolnictwem ekologicznym, jak i przez uczniów z okolicznych szkół. Pan Piotr Krajewski ma wyższe wykształcenie rolnicze (mgr inż.), jest również licencjonowanym doradcą probiotechnologii w zakresie ProBio Emów, mimo młodego wieku uzyskał odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, posiada także „Certyfikat Wyrobu Naturalnego” dla uprawianych warzyw.

Natomiast laureatem w kategorii: „Ekologia – środowisko”  został Pan

Bogdan Ostojski, zam. Kuźnica, gm. Kodrąb. Gospodarstwo pana Bogdana Ostojskiego położone jest w powiecie radomszczańskim, w rejonie o bogatych tradycjach rolniczych. Z dala od zakładów przemysłowych i dróg, w otoczeniu zadrzewień i lasów panują korzystne warunki dla ekologicznego gospodarowania. Gospodarstwo zajmuje powierzchnię 24,07 ha, w tym 16,86 ha GO i 4,83 ha TUZ; gleby występują w klasach R IVa – R VIz. Na wyróżnienie zasługuje dobór gatunków do warunków gospodarstwa, płodozmian ze znacznym udziałem łubinu, mieszanki zbożowo-strączkowej i gryki (zboża w czystym siewie to w 2017 r. tylko 35% UR). Prowadzony jest również chów bydła opasowego – utrzymywanych jest zwykle ok. 8. sztuk. Pasze pochodzą z własnego gospodarstwa. Wyposażenie (maszyny, narzędzia, budynki) dostosowane do potrzeb i skali produkcji. Widoczna jest dbałość o sprzęt – remonty i usprawnienia prowadzone we własnym zakresie. Rolnik dba o środowisko - utrzymuje istniejące zakrzaczenia i zadrzewienia, oprócz tego realizuje pakiet 5. PRS – „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000”. W gospodarstwie panuje porządek, zwraca uwagę estetyka domu i terenu wokół (kwiaty, krzewy, trawnik). Gospodarstwo zadbane, w znacznym stopniu samowystarczalne (obieg materii).

Laureaci uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi: aparaty fotograficzne firmy Nikon,  zakupionymi ze środków Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz pucharami ufundowanymi przez dyrektora ŁODR – Włodzimierza Lewandowskiego