Operacja „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” - przetwórstwo mięsa, mleka i zbóż

Show the MENU

 logo

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju realizuje operację pn.: „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.  Jest ona wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. Operacja polega na założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwie/podmiocie prowadzonym w systemie rolnictwa ekologicznego lub dotyczących przetwórstwa surowców ekologicznych, marketingu produktów ekologicznych i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją, a także na przeprowadzeniu demonstracji ww. obiektach demonstracyjnych oraz  na organizacji seminariów tematycznych i konferencji. Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demonstracyjnych w 155 gospodarstwach, w których przeprowadzone zostaną demonstracje z produkcji roślinnej (w tym zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, bobowate i ich mieszanki, warzywa, sady, rośliny jagodowe, zioła), z produkcji zwierzęcej (bydło mięsne, mleczne, świnie, owce, kozy, króliki, kurczęta rzeźne, pasieki, kury nioski, akwakultura), z przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców lub zbóż.

Rolnicy z województwa łódzkiego uczestniczyli w dniach 19 i 20 wrzesień 2022r.w pierwszych  demonstracjach z przetwórstwa produktów ekologicznych, w tym przetwórstwa zbóż, mięsa i mleka. Zajęcia prowadzone były w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w CDR O/Radom. Pracownicy naukowi z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie dla każdego procesu technologicznego opracowali instrukcje, zgodnie z którymi prowadzone były demonstracje. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się od strony praktycznej z zasadami prowadzenia „małego przetwórstwa”, w taki sposób aby spełniało zarówno standardy higieny, bezpieczeństwa jak i wymogi prawne.

W ramach demonstracji na temat przetwórstwa mleka zaprezentowano technologię produkcji dwóch ekologicznych produktów mlecznych, tj. sera podpuszczkowego oraz sera ziarnistego typu cottage cheese, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Omówiono rodzaje surowca do produkcji, ocenę jego jakości, dodatki i przyprawy, które zostały użyte w produkcji. Pokazano również niezbędne maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji oraz poszczególne etapy procesów technologicznych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, że podstawowym i najważniejszym elementem wytwarzania bezpiecznej żywności jest higiena ludzka, higiena pomieszczeń, narzędzi, maszyn i urządzeń.

Podczas demonstracji z przetwórstwa mięsa uczestnicy zapoznali się z poszczególnymi etapami produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej i parzonej wędzonej, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Pozyskali wiedzę na temat właściwego doboru surowca oraz jego oceny, a także poznali poszczególne etapy procesu technologicznego, tj.: rozdrabnianie surowca, peklowanie mięsa, mieszanie składników i nadziewanie w osłonki, wędzenie, obróbkę cieplną oraz chłodzenie i konfekcjonowanie produktów mięsnych.

Natomiast w trakcie demonstracji z przetwórstwa zbóż przeprowadzono pokaz technologii produkcji trzech ekologicznych produktów zbożowych tj. niskowyciągowej i całoziarnowej mąki orkiszowej oraz całoziarnowej mąki żytniej. Uczestnicy zapoznali się z metodami oceny  ziarna: organoleptyczną (wilgotność, zawartość zanieczyszczeń porośnięcie ziarna) oraz mierzalną, np. liczba opadania, kwasowość tłuszczowa czy zawartość glutenu. Poznali także zasady magazynowania i czyszczenia zboża, jego przemiał, odsiewanie i sortowanie, pakowanie i etykietowanie gotowego produktu.

We wszystkich demonstracjach szczególny nacisk położono na wiedzę praktyczną, aby uczestnicy mogli przenieść ją na swoje podwórko i wykorzystać w gospodarstwach i działalności rolniczej.

Zapraszamy chętnych rolników do uczestnictwa w programie. W przyszły roku będziemy organizować wiele wyjazdów na demonstracje założone w gospodarstwach ekologicznych położonych w województwie łódzkim jak i w innych województwach w kraju.

Ewa Kłosińska