Pracownicy

Show the MENU

kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Wieluń

Teren działania: powiat wieluński

Dyżur: BIURO PZDR WIELUŃ - każdy czwartek

tel. 519 301 027

m [dot] szydloatlodr-bratoszewice [dot] pl

 

gł. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

Teren działania:  gm. Osjaków

Dyżur: BIURO ŁODR W OSJAKOWIE - każdy poniedziałek, wtorek i czwartek

tel. 519 301 039

h [dot] dubeckaatlodr-bratoszewice [dot] pl

specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

Teren działania:  gm. Mokrsko

Dyżur: UG MOKRSKO - każdy czwartek

tel. 519 301 020

p [dot] jarczewskiatlodr-bratoszewice [dot] pl

specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

Teren działania: gm. Biała, gm. Skomlin

Dyżur: UG BIAŁA - każda środa, UG SKOMLIN - kązdy czwartek

k [dot] jezykowskaatlodr-bratoszewice [dot] pl

st. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

Teren działania: gm. Konopnica, gm. Wierzchlas,

Dyżur:  UG KONOPNICA - każda środa,  UG WIERZCHLAS - każdy czwartek

j [dot] krzeminskaatlodr-bratoszewice [dot] pl

gł. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

Teren działania:  gm. Wieluń

Dyżur: BIURO PZDR WIELUŃ - każdy wtorek

tel.: 519 301 037

b [dot] tobisatlodr-bratoszewice [dot] pl

gł. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

Teren działania:  gm. Ostrówek

Dyżur: UG OSTRÓWEK -  każdy czwartek

m [dot] langowskiatlodr-bratoszewice [dot] pl 

st. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

Teren działania:  gm. Czarnożyły

Dyżur: UG CZARNOŻYŁY - każdy poniedziałek

j [dot] sadowskaatlodr-bratoszewice [dot] pl 

technik doradca ds. produkcji i ekonomiki wsi

Teren działania: gm. Pątnów

Dyżur: BIURO PZDR WIELUŃ - każdy czwartek

tel. 519 301 038

a [dot] zdziebkoatlodr-bratoszewice [dot] pl (a [dot] zdziebkoatlodr-bratoszewice [dot] pl )

gł. specjalista ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki

Teren działania:  gminy powiatu wieluńskiego

Dyżur: BIURO PZDR WIELUŃ -  każdy czwartek

tel.  519 301 040

a [dot] furmanatlodr-bratoszewice [dot] pl