Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Pracownicy

Show the MENU

kierownik

tel. 783 936 826

gł. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

gm. Jeżów

tel. 519 646 414

gł. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

gm. Koluszki

tel. 517 738 486

st. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

gm. Tuszyn

tel. 519 301 054 

gł. specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi  

gm. Dmosin

tel. 519 301 051

specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

gm. Rzgów, Brójce

tel. 516 815 777

specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

gm. Rogów

tel. 519 301 044

specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi

gmina i miasto Brzeziny

tel. 519 301 053