Zagrody edukacyjne szansą na rozwój gospodarstw

Show the MENU
02.01.2017
Zdjęcie przedstawia zbiory rękodzieła w Galerii rękodzieła Lawendówka  Ossie.

W Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej miało miejsce spotkanie przedstawicieli wiosek tematycznych z terenu działania LGD Kraina Rawki przy współudziale z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Głównym tematem spotkania była idea powstawania zagród edukacyjnych. Prezentacji tematu dokonała specjalistka Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach P. Edyta Kijak. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość  na konkretnych przykładach poznać  różne formy edukacji w gospodarstwach wiejskich. Podstawowym założeniem w gospodarstwach jest edukacja dzieci poprzez doznania  i zabawę. W programie gospodarstw edukacyjnych nie może zabraknąć edukacji w zakresie produkcji roślinnej czy zwierzęcej . Dodatkowymi tematami przedstawianymi w zagrodach jest przetwórstwo płodów rolnych , edukacja ekologiczna i konsumencka , dziedzictwo kultury materialnej wsi, tradycyjne zawody , rękodzieło i twórczość ludowa. Uczestnicy szkolenia byli żywo zainteresowani  przedstawioną tematyką.  Tematyka edukacji przez doświadczenie  i  zabawę nie jest im bowiem odległa. Niemalże wszyscy uczestniczący w spotkaniu są żywo zaangażowani w działalność wiosek tematycznych  jakie powstały na terenie działania LGD Kraina Rawki. Aktualnie wsie tematyczne  i związane z nimi podmioty zrzeszone są w Stowarzyszeniu Oświatowo-Edukacyjno- Wychowawczym „ Sowa”.  Spośród wiosek tematycznych wyróżnić można  wieś jabłkową z Sadkowic , wieś dębową z Julianowa, wieś pomidorową i Sochową Zagrodę z Sierzchów, wieś wiśniową z Regnowa, wieś różaną i Kwiatkową Zagrodę z Wilkowic , wieś mchu i paproci z Wólki Lesiewskiej , Galerię Lawendówka z Ossy oraz wioskę rybną z Paplina. Wioski tematyczne powstają w celu ożywienia gospodarki wiejskiej  oraz zapewnienia mieszkańcom wsi  alternatywnych dochodów. Celem wioski tematycznej jest integracja lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, rzemiosłem, usługą lub kulturą danego regionu. Przedstawiciele wiosek tematycznych czynnie uczestniczą w promocji swych miejscowości na dożynkach , jarmarkach czy innych lokalnych świętach prezentując na stoiskach regionalne potrawy i eksponaty charakterystyczne dla danej wsi. W ofercie  wioski mchu i paproci z Wólki Lesiewskiej każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodsi mogą uczestniczyć w grze terenowej „szukanie kwiatu paproci” , natomiast starsze wiekowo grupy dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach w „Stolarence pod Paprocią” gdzie  własnoręcznie wykonają budki lęgowe, karmniki dla ptaków oraz inne dzieła z drewna. Przy okazji wizyty można usłyszeć opowieści o drewnie i  pracy stolarza, poznać proces obróbki drewna ale również dowiedzieć się o zwyczajach ptaków. Zajęciom towarzyszą konkursy i quiz. Nieodzownym elementem zajęć jest ognisko w leśnej scenerii. Inicjatorem utworzenia wioski tematycznej jest jej mieszkaniec Dariusz Rudnicki, właściciel prywatnej stolarni. Wioska mchu i paproci swoją nazwą  nawiązuje do lokalnego leśnego terenu.  Przebywając w miejscowości Ossa w  Galerii Lawendówka można zobaczyć i nabyć rękodzieło i wszelakie prace malarskie czy ceramiczne a także podejrzeć  małą plantację lawendy. We wsi różanej funkcjonuje Kwiatkowa Zagroda z ofertą warsztatów bibułkarstwa dla dzieci ,młodzieży i dorosłych.  Wioska wiśniowa prezentuje swoje kulinarne dziedzictwo na cyklicznej już imprezie Swięta Wiśni odbywającego się na terenie gminy. Każda z wiosek tematycznych może pochwalić się bogatym zapleczem kulinarnym prezentowanym zwłaszcza podczas imprez lokalnych i nie tylko. Szkolenie z tematyki zagród edukacyjnych i ewentualne przystąpienie do sieci nowych podmiotów wzmocni ofertę turystyczną wiosek tematycznych. Rozpowszechnienie tematyki zagród edukacyjnych przyczyni się do zwiększenia świadomości konsumenckiej i wiedzy o gospodarstwie rolnym ,życiu codziennym rolnika i hodowli zwierząt.
 
U.Olszowska                                                                                                                                                
fot.  K. Kieszek