XIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych w ŚODR w Modliszewicach

Show the MENU
06.07.2018

                               Jak dobrze wpaść do sąsiada

1 lipca 2018 roku, w ramach Dnia Otwartych Drzwi, odbyła się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach XIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych. DOD organizowany jest corocznie i zawsze przyciąga tłumy ludzi. Bo też jest co oglądać! Najlepiej zacząć od obejrzenia poletek prezentujących różne gatunki i odmiany roślin uprawnych. Sporo czasu trzeba poświęcić, żeby zobaczyć wszystkie poletka. Można porównać różne odmiany zbóż, łubinów, soi, ziemniaków, grochu, bobiku i wielu innych gatunków. Na tabliczkach informacyjnych znajdowały się dane dotyczące szczegółów uprawy danej odmiany, jej ochrony oraz plonowania i wymaganych warunków  klimatyczno- glebowych. Szczególnie wyróżniały się w tym roku  pszenżyta ozime, ale i odmiany innych gatunków zbóż prezentowały się okazale. Celem tej prezentacji była możliwość porównania odmian zbóż ze swojego gospodarstwa z innymi, ale także można było wybrać coś do nabycia jesienią 2018 lub wiosną 2019 roku. Informacjami i radą służyli specjaliści z ŚODR oraz przedstawiciele firm producenckich. Co  ciekawe – wśród zwiedzających  wystawę sąsiedniego ośrodka doradztwa rolniczego można było spotkać rolników z powiatu radomszczańskiego, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na takie doskonalące  imprezy. Można było też spotkać Dyrektora ŁODR – pana Marka Sarwę.

Po wycieczce wśród poletek należało udać się do centrum Modliszewic, gdzie można było podziwiać bydło mleczne i mięsne. Ponadto prezentowane były owce, kozy, gęsi, gołębie, króliki, alpaki i drób ozdobny. Naprawdę było co podziwiać!

Nagrody, puchary i dyplomy wyróżniającym się hodowcom wręczali - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, dyrektor ŚODR Jerzy Pośpiech oraz prezesi związków hodowlanych.

Poza zwierzętami zwiedzający mogli obejrzeć maszyny i urządzenia rolnicze, wyroby rękodzieła artystycznego, a także zakupić sadzonki kwiatów, krzewów ozdobnych i owocowych, miód i inne artykuły pochodzące bezpośrednio  z produkujących je gospodarstw. Prezentowały się też spółdzielnie mleczarskie z okolicy np. Włoszczowa.

Dodatkową atrakcją były występy zespołów ludowych i solistów z województwa świętokrzyskiego.

Bardzo wartościową częścią imprezy była możliwość zasięgnięcia informacji od przedstawicieli wielu instytucji obsługujących rolnictwo i mieszkańców wsi, w tym banków, ARiMR, i innych instytucji obsługujących rolnictwo.

Pogoda, poza krótka chwilą z przelotnym deszczykiem, dopisała, wiec imprezę pod każdym względem można uznać za udaną.

Miło, że rolnicy z powiatu radomszczańskiego, którzy przecież bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich wystawach organizowanych przez swój  - Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach, znaleźli czas aby odwiedzić Sąsiadów. Świadczy to o tym, że pragną się ciągle uczyć, doskonalić i rozwijać swoje gospodarstwa.

                                                              Henryk Nabiałkowski

Fot. Henryk Nabiałkowski