Współpraca PZDR Wieruszów z ZSCKR w Lututowie

Show the MENU
30.09.2021

W dniu 29.09.2021 r. w murach szkoły ZSCKR w Lututowie zostało zawarte porozumienie o współpracy między ŁODR w Bratoszewicach-Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wieruszów a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. ŁODR reprezentowali I Zastępca Dyrektora Włodzimierz Lewandowski, Dyrektor Oddziału ŁODR w Kościerzynie Łukasz Kołoszczyk oraz Kierownik PZDR Wieruszów Paweł Pakuła. Koordynatorem z ramienia PZDR Wieruszów do wzajemnych kontaktów wyznaczono Panią Ewelinę Berlińską. Celem porozumienia jest wspieranie szkoły w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia specjalistycznej wiedzy i umiejętności przez pracowników ŁODR oraz wspieranie przez szkołę w zakresie promocji działalności ŁODR. Po części oficjalnej spotkania zwiedziliśmy teren szkoły oraz nowoczesne klasy lekcyjne. 

Dziękujemy Dyrektorowi Szkoły Panu Robertowi Majchrowiczowi za organizację spotkania oraz całemu personelowi szkoły oraz uczniom za stworzenie miłej atmosfery.

Życzymy sobie i naszym parterom owocnej współpracy.

 Paweł Pakuła