Wojewódzki konkurs "Chleb Dożynkowy"

Show the MENU
10.09.2021

W konkursie "Chleb Dożynkowy" organizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach powiat wieruszowski reprezentowały dwa koła gospodyń wiejskich: KGW Mieleszyn oraz KGW Jeziorna. Przedmiotem konkursu był wypiek chleba w mąki żytniej uzyskanej ze zboża uprawianego na poletkach demonstracyjnych ŁODR zs. w Bratoszewicach.Głównym celem konkursu było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego odnoszącego się do obrzędowego wypieku chleba dożynkowego, a także pielęgnowanie szacunku do chleba. Dziękujemy za udział!  

Paweł Pakuła