Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wnioski Obszarowe 2018 - informacja dla rolników z gminy Świnice Warckie !!!

Show the MENU
11.04.2018

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bartoszewicach PZDR Łęczyca informuje, iż w związku ze składaniem wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus pracownicy biura rejonowego będą pełnili dyżury i pomagali w wypełnianiu wniosków na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie w każdy wtorek i piątek do dnia 15.05.2018 r., po tym terminie dyżury pracowników mogą ulec zmianie. Wszystkie osoby, które będą chciały skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku muszą posiadać konto w aplikacji eWniosekPlus (posiadać login i hasło do konta) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 721 24 15