UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ubój zwierząt z konieczności

Show the MENU
01.11.2014

W praktyce chowu i hodowli zwierząt zdarzają się sytuacje, w których zwierzęta doznają wypadków i urazów w stopniu, który nie gwarantuje przeżycia lub wiąże się z ich cierpieniem. W takich okolicznościach czasami jedynym wyjściem jest ubój z konieczności. Ubój taki powinien odbywać się w ubojni, ale jeśli doznane urazy uniemożliwiają transport do ubojni z przyczyn podyktowanych dobrostanem zwierząt, dopuszcza się ubój w gospodarstwie rolnym. W każdym przypadku zwierzę powinno zostać poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii.

Pamiętać należy, iż właściciele zwierząt nie mogą wprowadzać do obrotu mięsa zwierząt poddanych ubojowi z konieczności. Dlatego, zwierzęta takie, poddane ubojowi i odkrwawieniu, muszą zostać przewiezione do wyznaczonych ubojni, gdzie poddawane są dalszym badaniom poubojowym i obróbce w celu spożywczego ich wykorzystania. Zwierzętom tym powinny towarzyszyć informacje o pochodzeniu, potwierdzające ich tożsamość, historię leczenia przed ubojem oraz oświadczenie lekarza weterynarii stwierdzająe korzystny wynik badania przedubojowego, jego datę, czas oraz przyczynę uboju z konieczności.

Przytoczone zasady postępowania dotyczą zwierząt kopytnych (bydło, świnie, owce, kozy, hodowlane zwierząta nieparzystokopytne)  i  wynikają z Rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30 .04.2004 r.).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że na terenie powiatu tomaszowskiego znajdują się dwie rzeźnie, które przyjmują zwierzęta po uboju z konieczności dokonanym poza ubojnią. Są to:

  • dla bydła - Ubojnia i Hurtownia Mięsa, Grzegorz Zaborski, Łaznowska Wola, ul. Południowa 120, 97-221 Rokiciny,
  • dla trzody chlewnej - Firma Produkcyjno-Handlowa "KARCZEWSKI", Marian Karczewski, Łominy 12, 97-225 Ujazd