Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Tak rolnicy podnoszą kwalifikacje

Show the MENU
24.11.2016

Na terenie powiatu zgierskiego 24-25 listopada odbyło się kolejne szkolenie z cyklu „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 111 „Szkolenia dla rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie” finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Efektem dwudniowych spotkań jest przekazanie rolnikom informacji dotyczącej warunków, jakie musi spełnić gospodarstwo, które chce się ubiegać o płatności bezpośrednie. Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas której bezpośrednio w gospodarstwie można zweryfikować swoją wiedzę.

Anna Dąbrowska
Fot.: Teresa Tracz

zbiórka ludzi obok budynku z czerwonej cegły i drzewa
ludzie podczas szkolenia idący drogą
grupa ludzi na polu słuchająca mężczyzny w pomarańczowej bluzie
kobieta w pomarańczowej marynarce siedzi przy biurku
kobieta w siwej marynarce siedzi przy biurku
grupa jeleni na łące
grupa ludzi siedząca w sali podczas szkolenia
grupa ludzi w białych strojach spacerująca po oborze
grupa ludzi w białych strojach spacerująca po oborze zdjęcie 2
ludzie stojący w oborze obok metalowych boksów
ludzie w białych strojach w sali wyłożonej białymi kafelkami