Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenie dla kół gospodyń wiejskich

Show the MENU
27.01.2020

PZDR Pajęczno zorganizowało szkolenie na temat działalności kół gospodyń wiejskich w dniu 20.01.2020r. w Starostwie Powiatu Pajęczańskiego.

Szkolenie to zostało przeprowadzone przez przedstawicieli: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie, Urzędu Skarbowego w Pajęcznie, biura rachunkowego oraz pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pajęcznie.

W spotkaniu licznie uczestniczyli członkowie z 12 kół gospodyń wiejskich funkcjonujących na terenie powiatu pajęczańskiego.

Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich (ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich).

Każde koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do rejestru ARiMR może korzystać z różnych form dofinansowania ze środków unijnych lub budżetu państwa.