Spotkanie informacyjne ASF

Show the MENU
16.10.2019
Zdjęcie M. Szydło

Dnia 9 października 2019 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu odbyło się spotkanie informacyjne w zakresie zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), aktualnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju oraz stosowania zasad bioasekuracji organizowane przez Nadleśnictwo Wieluń oraz Powiatową Inspekcję Weterynaryjną w Wieluniu.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wieluniu, Powiatowego Zarządu Dróg, a także Kół Łowieckich.
Część szkoleniową prowadzili m.in. :
- Grzegorz Łuczak – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu
- Andrzej Derkowski – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu
- Grzegorz Kowalik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wieluń
- Krzysztof Błaszczyk – Starszy Specjalista LS ds. ochrony lasu, ochrony ppoż i łowiectwa w Nadleśnictwie Wieluń
- Piotr Kalus – Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Sieradzu.
Celem spotkania była aktualizacja wiedzy z zakresu rozpoznawania i zwalczania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń oraz stosowania zasad bioasekuracji. Ponadto obecni nabyli wiedzę
w zakresie postępowania z odstrzelonymi zwierzętami w łowisku, podczas patroszenia, składowania i transportu tusz. 

Na koniec przybliżono działania prowadzone przez Polski Związek Łowiecki w zakresie zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się choroby.

Opracowanie:
Magdalena Szydło PZDR Wieluń