Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Rolniku pamiętaj!!!!

Show the MENU
02.03.2017

Zmieniły się zasady wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2017,  wszyscy pracownicy powaitowego zespołu doradztwa rolniczego zaprasza na konsultacje w sprawie wypełnienia wniosku oraz od 15.03.2017-15.05.2017r.
Zapraszamy do wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie do gmin w dniach dyżurowania doradcy oraz każdego dnia do biura pzdr w godzinach 8-16.