Ptasia grypa

Show the MENU
28.12.2022

  W związku z coraz liczniej pojawiającymi się ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5 i H7, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach apeluje o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicachprzypomina ,iż w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków( Dz. U. 2022 poz. 768) zawarte są nakazy i zakazy dla gospodarstw utrzymujących drób na potrzeby własne oraz w celach komercyjnych (sprzedaz drobiu, jaj itp.). Szczegółowe informacje dotyczące bioasekuracji oraz nakazów i zakazów dotyczących gospodarstw utrzymujących drób zawarte są w załączonym piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii.