Podpisanie Listu Intencyjnego Lokalnego Partnerstwa do Spraw Wody w powiecie wieruszowskim

Show the MENU
21.01.2022
W celu poszerzenia dotychczasowych działań Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na poziomie centralnym, podjęło prace nad utworzeniem lokalnych partnerstw do spraw wody, których zadaniem będzie zainicjowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami(lokalne społeczeństwo, instytucje, urzędy) na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym.
Z inicjatywy koordynatorów Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 21 stycznia 2022 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu: powiatu wieruszowskiego i gmin z terenu powiatu oraz spółek wodnych i Wód Polskich. Zgromadzeni na spotkaniu uznając potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie oraz na całym obszarze powiatu wieruszowskiego podpisali list intencyjny „Lokalne Partnerstwo do spraw Wody”
Zadaniem partnerstwa ma być wskazanie potrzebnych działań i inwestycji, które wpłyną na prawidłowe gospodarowanie wodą(zahamowanie suszy, przeciwdziałanie powodziom, a w tym jednocześnie wykorzystanie wód np. w celach rekreacyjnych).