Lokalne Partnerstwo do spraw Wody 2021

Show the MENU
10.09.2021

W dniu 09.09.2021 r. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie pn. "Lokalne Partnerstwo do spraw Wody 2021". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów gmin, starostwa, spółek wodnych, ARiMR, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody, pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wieruszowie oraz rolnicy z powiatu wieruszowskiego. Miało ono na celu aktywizację i integrację środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb, diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja ma na celu zastosowanie innowacyjnego podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. 

Realizowana jest przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Paweł Pakuła