Konkurs Krajowy "Najlepszt Doradca Ekologiczny w 2020 roku"

Show the MENU
04.12.2020
Po raz pierwszy Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zorganizował konkurs Najlepszy Doradca Ekologiczny. Lauretami konkursu zostali: I miejsce Tomasz Kaczmarek, II miejsce Andrzej Bartosik, III miejsce Ewa Szewczyk, oraz dwa wyróznienia małgorzeta Smela i Anna Gołaszewska. Laureaci uhonorowani zostali nagrodami pienięznymi sfinansowanymi w ramach SIR.

Po raz pierwszy Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zorganizował konkurs Najlepszy Doradca Ekologiczny. Lauretami konkursu zostali: I miejsce Tomasz Kaczmarek, II miejsce Andrzej Bartosik, III miejsce Ewa Szewczyk, oraz dwa wyróżnienia Małgorzeta Smela i Anna Gołaszewska. Laureaci uhonorowani zostali nagrodami pienięznymi sfinansowanymi w ramach SIR.