KGW Gorzędowianki

Show the MENU
15.11.2021

Gorzędów to wieś w gminie Kamieńsk, powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim. Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzędowie wznowiło  działalność od 19.02 2020 r wtedy to wpisane zostało do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w ARIMR. Obecnie koło liczy 54 członków. Najstarsza członkini liczy 75 lat ,najmłodszym członkiem jest mężczyzna liczący 21 lat. Siedzibą koła jest świetlica Wiejska w Gorzędowie. Przewodniczącą koła jest pani Ilona Kopcik.

  Koło powstało aby aktywizować, integrować lokalną społeczność, pielęgnować tradycje dbać o jej kultywowanie, promować folklor a także regionalną kuchnię i te cele panie z KGW realizują.

   Pierwszym działaniem które podjęło koło była organizacja wyjazdu integracyjnego do Napoleonowa do Zagrody Napoleońskiej. Kolejne to wycieczka  nad Solinę, organizacja rajdu rowerowego , organizacja festynu z okazji Dnia  Dziecka ,pomoc sołtysowi  w organizacji Dnia Kobiet .

    Uzyskane środki pożytecznie lokują w swoją siedzibę, którą ciągle modernizują, wymieniają urządzenia. Dzięki dofinansowaniu z ARiMR udało się zakupić namiot z logo KGW , grill  oraz stroje dla członkiń .Nie bez znaczenia jest pomoc finansowa Gminy Kamieńsk, która wspiera działalność koła przeznaczając pomoc finansową  na zakup nowej zastawy obiadowej na 60 osób co nie wątpliwie pomoże kołu w organizacji imprez integracyjnych.

   KGW Gorzędów zajmuje się także działalnością charytatywną pomagając w zbiórce pieniędzy na chore dzieci, organizując bądź uczestnicząc w piknikach rodzinnych. Także zdrowie lokalnej społeczności nie jest im obojętne .Panie włączyły się w akcję promowania szczepień przeciw covid-19 w Polsce, a mianowicie  zorganizowały festyn #szczepimySię.  Z  inicjatywy KGW  w Gorzędowie stanęło  serce na nakrętki ufundowane przez Urząd Gminy w Kamieńsku. Zebrane nakrętki będą formą wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczany na cele charytatywne.

  W ramach podjętej współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego z Radomska panie z Gorzędowa chętnie uczestniczą w organizowanych konkursach kulinarnych .  W konkursie wojewódzkim Chleba Naszego organizowanym przez ŁODR Bratoszewice zajęły I miejsce. To duże wyróżnienie dla koła, które tak niedawno zaczęło swoją działalność. Jest to niewątpliwie motywacja  do dalszej pracy i rozwijania umiejętności.

W ostatnim czasie w świetlicy wiejskiej w Gorzędowie odbył się pokaz produktów lokalnych i regionalnych. Przeprowadzono pokaz ich przygotowania zakończony degustacją.

W trakcie pokazu można było skosztować :dżem dyniowy, kluski szare, jabłka pieczone nadziewane orzechami, rodzynkami, miodem.

Kamilla Majer