"Dożynkowe świętowanie po raz trzynasty"

Show the MENU
29.08.2011

Tegoroczne Święto Plonów Powiatu Rawskiego odbyło się w niedzielę 29.08.2011 w Białej Rawskiej. Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta celebrowana przez biskupa łowickiego Józefa Zawitkowskiego. Po mszy św. rozpoczął się obrzęd chleba. Starostowie dożynek  Wioletta Szymańska  i Andrzej Śmiałkowski przekazali staroście powiatu Józefowi Matysiakowi i burmistrzowi miasta Biała Rawska Wacławowi Jackowi Adamczykowi symboliczny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki i dzban miodu.

Zdjęcie przedstawia pracowników ŁODR pod pawilonem
Zdjęcie przedstawia kobietę przygotowującą jedzienie pod pawilonem
Zdjęcie przedstawia mieszkańców powiatu rawskiego przed pawilonem ŁODR