Dożynki w gminie Wieruszów

Show the MENU
12.09.2018

Dożynki w gminie Wieruszów

Dożynki gminne Wieruszowa odbyły się 9 września w Sołectwie Kuźnica Skakawska. Uroczystość otwierał barwny korowód złożony z rolników gmin wieruszowskich prezentujących maszyny rolnicze. Po oficjalnej części mieszkańcy i zaproszeni goście mogli odpoczywać przy muzyce odwiedzając stoiska targowe w tym także stoisko informacyjne ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach zorganizowane  przez PZDR w Wieruszowie  kierowany przez   Ireną  Stasiak, delektując się potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich.  którymi opiekuje się spec ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki Ewa Borkowska.

Tekst, fot. Ewa Borkowska