150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkursu na Najlepszego Doradcę ekologicznego

Show the MENU

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaplanowało w 2020 r. organizację I edycji „Konkursu na Najlepszego Doradcę ekologicznego. Ideą Konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: wojewódzki i krajowy. Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim zgłaszani są do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne ośrodków doradztwa rolniczego.

Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego przyjmujemy do 17 sierpnia 2020 r.

Komisja konkursowa, którą powołuje dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs.w Bratoszewicach, ocenia i dokonuje wyboru najlepszego doradcy ekologicznego w danym województwie. Wybrany doradca zgodnie z zasadami i kryteriami oceny, będzie zgłoszony przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. W Bratoszewicach do II etapu konkursu (krajowego).

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w województwie łódzkim jest:

  • Ewa Kłosińska
    e-mail: e [dot] klosinskaatlodr-bratoszewice [dot] pl
    tel.: 519-301-052

Za organizację konkursu w CDR O/Radom odpowiedzialny jest:

  • Tomasz Stachowicz
    e-mail: t [dot] stachowiczatcdr [dot] gov [dot] pl
    tel. 48 365 69 34

Konkurs realizowany jest w ramach operacji SIR pn. „Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolników i konsumentów.”, realizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są do pobrania poniżej.

 

Załączniki: