150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym 2020

Show the MENU


Zaproszenie do udziału

 „Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  organizuje

Konkurs  Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”.

 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców, rolników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów uczelni wyższych z województwa łódzkiego, powyżej szesnastego roku życia.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zagadnień związanych m.in. z prowadzeniem gospodarstwa domowego w nowych warunkach ekonomicznych, identyfikacją produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych, dziedzictwem kulturowym województwa łódzkiego, różnymi formami przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Konkurs realizowany jest w formie testowej. Test „Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym” dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach www.lodr-bratoszewice.pl w zakładce  OLIMPIADY I KONKURSY.

 

Test oraz kartę zgłoszenia należy pobrać, wdrukować, wypełnić arkusz odpowiedzi a następnie podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie (w przypadku wysłania pocztą elektroniczną)  i wysłać pod adres: 

           

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Ulica Nowości 32

95-011 Bratoszewice

lub na adres e [dot] kijakatlodr-bratoszewice [dot] pl (e [dot] kijakatlodr-bratoszewice [dot] pl)

z dopiskiem  „Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”.

 

Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisaną kartą zgłoszenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora, wyłoni 3 laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.lodr-bratoszewice.pl  w zakładce

OLIMPIADY I KONKURSY.