UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Styczeń 2021

Show the MENU
Styczeń 2021

Aby pobieranie było możliwe, musisz się zalogować

Pobierz numer
Spis treści 

WIADOMOŚCI, INFORMACJE
4 Nowy rok, nowe perspektywy
6 Z ostatniej chwili
7 Ważne wydarzenia i terminy
9 Konkurs ,,Chleba naszego...”
AGROTECHNIK RADZI
10 Perspektywy uprawy konopi włóknistych
w Polsce
13 Seradela w płodozmianie
14 Wyniki plonowania kukurydzy na ziarno
17 I co nam pozostanie...
ZOOTECHNIK RADZI
18 Zima w chlewni
20 Monitoring gryzoni w gospodarstwie
21 Niechciani goście
23 Cynk jako ważny składnik w żywieniu świń
EKONOMIKA I PRZED SIĘ BIOR CZOŚĆ
24 Ceny nawozów mineralnych
25 Informacje rynkowe
30 Pułapki w dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę
31 Podatek dochodowy w górę
33 Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
34 RHD sposobem na sukces
35 Rozwój przedsiębiorczości ‒ rozwój usług
rolniczych
EKOLOGIA I ŚRODOWISKO
37 Degresywność płatności dla gospodarstw
ekologicznych w ramach PROW
38 Kalendarz biodynamiczny

39 Kącik meteorologiczny

MECHANIZACJA I BHP W ROLNICTWIE
40 Reklamacje pestycydów
41 Uruchamianie ciągnika zimą
W DOMU I W OGRODZIE
42 ZERO WASTE ‒ czyli, jak nie marnować
żywności
43 Właściwości zdrowotne orzechów
44 Winnica w Bratoszewicach
45 Zdrowie na wyciągnięcie ręki
46 Kurkuma w kuchni i nie tylko
ARiMR
NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO
48 Z miłości do środowiska
49 Bibułkowy kwiat
SERWIS REGIONALNY 50 IV Regionalny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich
52 Najlepsi w województwie
54 Zimowe kolędowanie
56 Z pamiętnika rolnika
56 Styczeń
57 Laureaci krzyżówki z październikowego
numeru RADY
57 Pomogło doświadczenie