UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Czerwiec 2018

Show the MENU
Czerwiec 2018

Aby pobieranie było możliwe, musisz się zalogować

Pobierz numer
Spis treści 

WIADOMOŚCI, INFORMACJE

Wielka mobilizacja 4
Innowacyjność w rolnictwie 5

AGROTECHNIK RADZI

Nowe środki w ochronie roślin sadowniczych
– insektycydy

7

Substancje czynne przeciw zarazie
ziemniaka

8

Banki nasion – ważniejsze od tych
z pieniędzmi!

10

ZOOTECHNIK RADZI

Zatrucia pszczół

11

Ważny element bioasekuracji

12

EKONOMIKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ceny rynkowe produktów rolnych

14
Restrukturyzacja zadłużenia 15
Niespodzianka dla sprzedającego grunty 16

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Rolniczy handel detaliczny

17

EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

Formy inansowania i mechanizmy
wsparcia

19

Wielkie bogactwo małej rzeki

20
Śródpolne zadrzewienia, zarośla i miedze 22

Ką cik meteorologiczny

24

Kalendarz biodynamiczny

29

BHP W ROLNICTWIE

Uwaga, środki ochrony roślin! 30
Zapobiegamy upadkom 31

 

MECHANIZACJA I BUDOWNICTWO

ABC badań sprawności opryskiwaczy

32

W DOMU I W OGRODZIE

Przyprawy w proilaktyce zdrowotnej

33

Tort prababci Sabiny

34

Microgreens – zdrowa moda

35

NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO

Pełne pomysłów i energii 36

ARiMR

KOWR

WFOŚiGW

 

SERWIS INFORMACYJNY

Uwaga kleszcz!

42

Historia kołem się toczy

44

Tańcząca kobieta, fregata pod żaglami...

47

Aktywna gmina

49