UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zmiany w Działaniu „Rolnictwo ekologiczne” od 2021 roku

Show the MENU
30.04.2021

10 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU poz. 434). Rozporządzenie można znaleźć pod adresem:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/434). Rozporządzenie obowiązuje od 15 marca 2021 r., czyli od dnia rozpoczęcia kampanii wnioskowej.

Do głównych zmian wprowadzonych powyższą nowelizacją należą:

1. Skrócenie okresu realizacji zobowiązań ekologicznych

Nowe zobowiązania ekologiczne podejmowane w latach 20212022 będą trwały 3 lata, a nie jak dotychczas 5 lat. Skrócony okres realizacji zobowiązania nie dotyczy zobowiązań, które już są realizowane (kontynuacyjne).

2. Podwyższenie stawek płatności dla wszystkich pakietów/wariantów

Od roku 2021 zostały podniesione stawki płatności dla wszystkich pakietów i wariantów działania Rolnictwo ekologiczne PROW 20142020. Stawki płatności wzrosną średnio o około 27%. Oczekiwanym efektem aktualizacji  stawek płatności ekologicznych jest wzrost zainteresowania realizacją tego działania oraz ekologicznymi metodami produkcji, co przełoży się na poprawę efektów środowiskowych działania oraz zwiększenie  na rynku ilości żywności ekologicznej.

Nowe stawki płatności ekologicznej, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 marca 2021 r. (poz. 434), zawiera poniższa tabela:

Pakiety rolnictwa ekologicznego Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki płatności od 2015 r. [zł/ha] Stawki płatności od 2019 r. [zł/ha] Stawki płatności od 2021 r. (w zł/ha)
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 966 1137 1475
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 1557 1557 2249
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1325 1325 1673
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 1882 1882 2591
4.1.2 Uprawy jagodowe w okresie konwersji 1882 1882 2239
4.2 Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 790 790 1025
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 787 926 1100
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji  428 535 631
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji  792 932 1190
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji  1310 1310 1446
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1325 1325 1673

Pakiet 10. Uprawy

sadownicze po okresie

konwersji

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji  1501 1501 1756
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji  1501 1501 1960
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 660 660 1025
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji  559 658 764

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

428 535 631

 

3. Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla uprawy pomidorów ekologicznych

Zgodnie z nowymi przepisami, uprawa pomidorów może być wyłącznie z rozsady (a nie z siewu)  do uprawy może zostać wykorzystany wyłącznie materiał nasadzeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy o nasiennictwie (tzn. materiał siewny, czyli materiał nasadzeniowy roślin warzywnych lub ozdobnych obejmujący całe rośliny uzyskane z materiału rozmnożeniowego, a w przypadku roślin warzywnych – z materiału siewnego, przeznaczone do nasadzeń w celu produkcji warzyw lub roślin ozdobnych (DzU z 2021 r. poz. 129)).

Minimalna obsada pomidorów 20 000 szt./ha.

Wymogi będą weryfikowane w kontroli na miejscu. Nie przewiduje się obowiązku dokumentowania założenia uprawy z rozsady czy dołączania potwierdzenia zakupu rozsady.

 

4. Złagodzenie podejścia do sankcji za brak planu działalności ekologicznej

Rolnik realizujący działanie musi mieć plan działalności ekologicznej. W przypadku braku takiego dokumentu następuje zmniejszenie płatności w wysokości 40%. W przypadku, gdy realizuje kilka zobowiązań ekologicznych, i nie posiada planu działalności ekologicznej w ramach jednego z tych zobowiązań, to ww. sankcja miała dotychczas zastosowanie do płatności ekologicznej w ramach wszystkich realizowanych zobowiązań.

Według  nowych przepisów, zmniejszenie płatności ekologicznej o 40% będzie dotyczyło tylko płatności w ramach tego zobowiązania ekologicznego, dla którego rolnik nie ma planu działalności ekologicznej, a nie jak dotychczas całej płatności ekologicznej.


 

Źródło: MRiRW