Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Zapraszamy do udziału w konkursie "Rolnictwo ekologiczne"

Show the MENU
07.05.2018

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  organizuje konkurs wiedzy, pt. „Rolnictwo ekologiczne”.

Konkurs skierowany jest do rolników oraz uczniów szkół rolniczych z terenu województwa łódzkiego, którego celem jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców województwa  na temat rolnictwa ekologicznego.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Rolnictwo ekologiczne”, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach www.lodr-bratoszewice.pl w zakładce  OLIMPIADY I KONKURSY (do wybory jest plik DOC lub PDF). Test  oraz kartę zgłoszenia należy pobrać, wydrukować, a następnie po wypełnieniu wysłać na adres Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ul. Nowości 32 95-011 Bratoszewice lub na adres mailowy: sekretariatatlodr-bratoszewice [dot] pl  z dopiskiem Konkurs Ekologiczny 2018.

Harmonogram konkursu:

DataCzynność
07.05.2018Ogłoszenie konkursu
30.05.2018Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego)
17.06.2018Ogłoszenie wyników konkursu

Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisaną kartą zgłoszenia komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni 3 laureatów, którzy z testu wiedzy otrzymali największą liczbę punktów.

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej w zakładce Olimpiady i Konkursy.

Anna Bakura-Kijanka