UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zapraszamy do konkursu „Wiejski Serowar z Łódzkiego”

Show the MENU
22.02.2021

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Oddział w Kościerzynie

zaprasza

rolników/producentów prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny lub działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną z terenu województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Wiejski Serowar z Łódzkiego”, polegającym na wykonaniu pracy konkursowej – sera podpuszczkowego w kategorii ser świeży z własnych składników.

Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z produkcją serów, pielęgnowanie szacunku dla produkcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach rolnych jako RHD i działalność MLO, a także propagowanie spożycia pełnowartościowej żywności, wytworzonej z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod.

Honorowym patronatem konkurs objęli:

 • senator RP profesor Michał Seweryński
 • poseł na Sejm RP Joanna Lichocka
 • poseł na Sejm RP Paweł Rychlik

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – uczestnicy konkursu zobowiązani zostają do dostarczenia próbek pracy konkursowej, tj. 0,2 kg sera, w celu wykonania badania pod względem bezpieczeństwa żywności przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi, który wystawi sprawozdanie z przeprowadzonych badań

II etap – uczestnicy konkursu zobowiązani zostają do dostarczenia pracy konkursowej,

 tj. 0,5-1 kg sera, w celu dokonania oceny przez Komisję Konkursową następujących walorów:

  • wygląd i cechy zewnętrzne
  • wygląd i cechy na przekroju
  • smak
  • zapach.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Łódź.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w regulaminie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!