Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

XXII edycja konkursu "Sposób na sukces"

Show the MENU
23.03.2022

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia uruchoimione i zrealizowane w okresie od 1 lipca 2020 r. do 28 lutego 2022 roku.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 16 maja 2022 roku. Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do:

  • bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem Konkurs "Sposób na Sukces", w wersji papierowej lub elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku,
  • do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca zrealizowanego przedsięwzięcia (w przypadku, gdy zgłoszenie następuje za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego).

 

Szczegółowe informacja znajdują się pod adresem: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

 

Z A P R A S Z A M Y

Do pobrania: 
PDF icon Regulamin konkursu (6646.731 kB)
Plik Karta złoszenia (17.687 kB)
Microsoft Office document icon Oświadczenia (64 kB)