!!! Uwaga!!! Wydłużony termin składania wniosków o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj i tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

XIV Rolniczy Festiwal Nauki

Show the MENU
20.10.2017

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie 5-6 października br. zorganizowały XIV już edycję Rolniczego Festiwalu Nauki. Wydarzenie objęte było patronatem honorowym  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast patronat medialny objęły: „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”, kulturawsi.pl, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, „Wieś jutra”, „Wieś i rolnictwo”, „Farmer” oraz portal farmer.pl.

       Pierwszego dnia w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyła się konferencja pt. Innowacyjne rozwiązania w budynkach inwentarskich. Przedstawione zostały innowacyjne rozwiązania w oborach, chlewniach i kurnikach oraz omówiono możliwości finansowania tych rozwiązań, m.in., z programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych.

Natomiast w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego podczas konferencji pt: Zagroda wiejska. Tradycja i współczesność prezentowano tematy:

05.10 2017 r.

Innowacyjne rozwiązania technologiczno-budowlane w produkcji zwierzęcej na przykładzie chowu bydła prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie

Innowacyjne rozwiązania w budynkach inwentarskich dla trzody chlewnejmgr inż. Stanisław Piątkowski – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Ochrona środowiska naturalnego poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w kurnikachprof. dr hab. inż. Joanna Sobczak – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Poznaniu

Chów precyzyjny, jako sposób poprawy dobrostanu zwierzątdr inż. Jacek Walczak – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Jak dofinansować w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej?mgr inż. Mariusz Tatka – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

06.10 2017 r.

Zagroda jako podstawowa jednostka tradycyjnej zabudowy chłopskiej (na przykładzie Kielecczyzny od końca wieku XVIII do I połowy XX w.)referat dr Małgorzaty Imiołek – Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

Budynki gospodarcze w zagrodzie na przykładzie Podkarpacia. Rys historyczny i współczesnośćreferat Danuty Blin-Olbert – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

U nos na bamberstwie. Słów kilka o drewnianym budownictwie Śląska Opolskiegoreferat Aleksandry Kośmickiej – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Zwierzęta gospodarskie w XVIII wieku, według ks. Krzysztofa Klukalek. wet. Grzegorz Jakubik – Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Kulturotwórcza rola ziemiaństwa poleskiego w II Rzeczypospolitejreferat mgr. inż. Jacka Oskara Żukowskiego – Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Dom w tradycji ludowej. Wierzenia, zwyczaje, obrzędydr Artur Gaweł – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku

       Podczas trwania konferencji można było zapoznać się z osiągnięciami naukowymi na stoiskach promocyjnych:

• Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie

• Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie

• Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

• Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

• Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

• Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

• Instytutu Zootechniki – PIB w Krakowie

• Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

• Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

• Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

• Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

• Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie

• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Pruszkowie zs. w Piastowie

• Miodów z Gór Świętokrzyskich

• Gospodarstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Kowalski” Krzysztof Kowalski w Winnikach,
• AGROPOLISY

 

Tekst i fot.: Tomasz Kolankowski

Na podstawie relacji organizatorów