UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

XII edycja Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w województwie łódzkim

Show the MENU
26.08.2019

Zwyciężyli Kartusowie 

           W eliminacjach do XII edycji Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w województwie łódzkim wzięły udział 3 gospodarstwa z kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe. Każde o innej specyfice produkcji – sadownicze, mleczarskie i prowadzące opas bydła mięsnego. Po ich obejrzeniu komisja konkursowa dokonała oceny i rozdzieliła miejsca na podium.

       Zwycięzcą i reprezentantem naszego województwa w etapie krajowym zostało Ekologiczne Gospodarstwo Sadownicze „EKOMARCHATY” Violetty i Arkadiusza Kartusów z Marchatów, gm. Biała Rawska, w ekologii od 2008 r.

Arkadiusz Kartus – nowator, edukator, działacz w stowarzyszeniach, twórca Stowarzyszenia Polskich Sadowników Ekologicznych, współpracujący ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym jest propagatorem ekologicznych metod uprawy i dbałości o środowisko. Ponadtrzynastohektarowe gospodarstwo jest przykładem możliwości intensywnej produkcji owoców o jakości ekologicznej, doskonałej wartości biologicznej połączonej z odpowiednim zyskiem.

       Gospodarstwo Rolne Moniki i Waldemara Kosińskich z Widawki, gm. Kodrąb, o powierzchni ponad 50 ha UR specjalizuje się w produkcji mleka i opasie bydła. Na słabych glebach V i VI klasy dominują – w większości ogrodzone – łąki i pastwiska oraz rośliny paszowe przeznaczone dla ok. 50 sztuk bydła, w tym 20 krów mlecznych o rocznej produkcji ok. 70 tys. kg. W pełni zmechanizowane, z innowacjami w oborze i dbające o jakość fitosanitarną gleb jest przykładem dla pozostałych mieszkańców wsi. Mimo wielu obowiązków oboje czynnie włączają się w życie społeczności lokalnej – Waldemar jest sołtysem, a Monika działa w zespole ludowym „Wiawianki”.

        Trzecie gospodarstwo w konkursie z Woli Jedlińskiej, gm. Ładzin, o powierzchni ok. 28 ha prowadzone przez Renatę Przybył nastawione jest na opas bydła mięsnego i uprawę roślin paszowych.

        Dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach uhonorował uczestników konkursu dyplomami i nagrodami, które zostały wręczone podczas XXVIII Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej Rol-Szansa w Piotrkowie Trybunalskim.

 Opracowała.: Bogusława Walkiewicz

Monika i Waldemar Kosińscy z Widawki w gm. Kodrąb i ich gospodarstwo
Renata Przybył i jej gospodarstwo w Woli Jedlińskiej, gm. Ładzin