Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Wytyczne: Ocena osiągnięć i oddziaływania PROW w 2019 r.

Show the MENU
05.12.2018

Opublikowano polską wersję językową wytycznych: Ocena osiągnięć i oddziaływania PROW w 2019 r. przygotowanych przez biuro pomocy ds. ewaluacji (Evaluation Helpdesk)

We wprowadzeniu do wytycznych czytamy: „Niniejsze wytyczne mają na celu analizę wyzwań związanych z działaniami ewaluacyjnymi w przypadku rocznego sprawozdania z wykonania w 2019 r. poprzez: • przedstawienie praktycznych podejść do szacowania wkładu netto PROW w realizację wspólnych wskaźników oddziaływania WPR i ocenę postępu w realizacji celów na szczeblu UE • oraz pomoc w odpowiedzi na wspólne pytania ewaluacyjne (WPE) 22–30, a także złożenie do Komisji Europejskiej sprawozdań dotyczących ustaleń z ewaluacji w rocznych sprawozdaniach z wykonania składanych w 2019 r.

Ewaluacja jest narzędziem pomiaru skuteczności, efektywności, rezultatów i oddziaływania, znaczenia, spójności i europejskiej wartości dodanej polityki, mającym na celu zapewnienie jej rozliczalności i przejrzystości, oraz docelowo poprawę jej kształtu.

W interesie decydentów i opinii publicznej jest zatem wiedzieć, czy pieniądze są wydawane w sposób odpowiedzialny, czy przynoszą oczekiwane rezultaty i czy interwencje adresowane są do właściwych beneficjentów, aby osiągnąć cele polityki UE.

Zapraszamy do lektury!

Źródło: KSOW

Do pobrania: