UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wyjazd studyjny pn.: „Inspiracje regionalne połączone z tradycją” 7-9.10.2020 r.oku

Show the MENU
29.09.2020

Wyjazd studyjny pn.: „Inspiracje regionalne połączone z tradycją” mający na celu wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza 

do udziału w wyjeździe studyjnym

pn. „Inspiracje regionalne połączone z tradycją”

który odbędzie się od 7 do 9 października 2020 r.,

na terenie województwa małopolskiego.

Wyjazd skierowany jest do:

  • członków i członkiń kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich, z terenów województwa łódzkiego zainteresowanych podnoszeniem poziomu wiedzy praktycznej i merytorycznej w zakresie prowadzenia bieżącej działalności KGW, możliwościami pozyskiwania dofinansowań, tworzenia potencjalnej współpracy oraz wymiany doświadczeń i promocji życia na wsi
  • doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

 

W programie:

  1. Wykłady:
  • Formy organizacji i źródła finansowania kół gospodyń wiejskich
  • Przestrzeń na przedsiębiorczość społeczną – aspekty formalnoprawne
  1. Warsztaty rękodzielnicze z lokalnym kołem gospodyń wiejskich
  2. Wizyta w gospodarstwie produkującym lokalne sery

 

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

Liczba miejsc: 40

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanu pod adresem poczty elektronicznej*:

e [dot] borczykatlodr-bratoszewice [dot] pl

Więcej informacji pod numerem tel.: 797 187 071

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października.

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Osoby, które zakwalifikują się na wyjazd studyjny otrzymają potwierdzenie pod adresem

e–mail wskazanym w karcie zgłoszenia uczestnictwa. (EB)

 

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem skanu pod ww. adresem poczty elektronicznej

  

 

 

  

 

Do pobrania: