UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wsparcie finansowe dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

Show the MENU
28.06.2019

Producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane czasowym wyłączeniem gospodarstwa z produkcji drobiarskiej w następstwie zastosowania środków zdrowia zwierząt i środków weterynaryjnych, określonych w unijnych i krajowych przepisach prawnych, wprowadzonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie od 3 grudnia 2016 r. do 16 marca 2017 r. mogą do 8 lipca 2019 r. składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego.

Wysokość wsparcia zależy od liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków zabitych lub poddanych ubojowi, okresu, w którym gospodarstwo było wyłączone z produkcji drobiu oraz ryczałtowej stawki wsparcia określonej dla poszczególnych gatunków drobiu.

Ryczałtowe stawki wsparcia do poszczególnych gatunków drobiu, wynoszą:

  • 0,05047332 zł za dzień za kurę nioskę - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 186 598 szt.;
  • 0,0727158 zł za dzieza brojlera kurzego - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 474 567 szt.;
  • 0,0919641 zł za dzień za kaczkę rzeźną - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 246 131 szt.;
  • 0,10779048 zł za dzień za gęś rzeźną - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 4 622 szt.;
  • 1,50307836 zł za dzień za gęś reprodukcyjną - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 55 307 szt.;
  • 0,28487484 zł za dzień za indyka - maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 485 343 szt.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania i składania wniosków o udzielenie wsparcia, sposobu ustalania liczby dni podlegających wsparciu oraz zasad wyliczania należnej kwoty wsparcia zamieszczone są w Instrukcji wypełniania wniosku udostępnionej na stronie internetowej ARiMR.

 

Halina Abramowicz

Na podstawie:

www.arimr.gov.pl