UWAGA!!! Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach wstrzymuje do odwołania wszystkie formy szkoleń !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Wrażenia z Targów FERMA 2020 w Łodzi

Show the MENU
17.02.2020

TARGI FERMA 2020 w Łodzi, w ramach których od 14 do 16 lutego br. odbyły się XX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XXIII Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, jak co roku zgromadziły ponad 250 polskich i zagranicznych wystawców. Prezentowali oni najnowsze produkty służące efektywnej produkcji zwierzęcej i ułatwiające farmerom sterowanie działalnością gospodarstw.
Wśród firm i organizacji uczestniczących w targach nie pierwszy raz, dały się zauważyć efektowne zmiany wizerunku stoisk. Na przykład, ekspozycja Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zawierała wyraźną nutę informatyczną. W prezentacjach producentów maszyn, urządzeń i osprzętu zootechnicznego też zwracały uwagę elementy automatyzacji, robotyzacji i elektronicznego zarządzania procesami produkcyjnymi, które opiera się analizie danych z urządzeń monitorujących i sensorów umieszczonych na zwierzętach. No cóż… takie trendy w zootechnice.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, oczywiście, uczestniczył w imprezie oferując zwiedzającym bezpłatnie egzemplarze miesięcznika RADA i całą wiedzę z różnych dziedzin rolnictwa, zgromadzoną w licznych wydawnictwach ośrodka – broszurach i ulotkach. Dyżurujący specjaliści ŁODR udzielali informacji i porad na tematy interesujące rolników. Oddzielne stoisko zajmowała Grupa Operacyjna THERMO EYE związana z zespołem ŁODR w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie.Realizuje ona wdrożenie systemu ciągłego monitorowania temperatury zwierząt w chlewni w celu wczesnego wykrywania chorób i zmniejszenia spowodowanych nimi strat.
Nie tylko bogata oferta ciągników, maszyn do zbioru, przetwarzania i konserwacji pasz, wozów paszowych, materiałów konstrukcyjnych i budowlanych, linii technologicznych dla obór, chlewni i kurników itp. przyciągała licznych zwiedzających rolników i mieszkańców Łodzi, którzy pokonali utrudnienia komunikacyjne spowodowane pracami remontowymi linii tramwajowej na al. Politechniki. Dla wielu magnesem mogła być potężna dawka wiedzy serwowanej podczas targów.
Nieprzerwanie dla zwiedzających dostępna była Strefa Wiedzy, gdzie eksperci w swoich dziedzinach starali się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące hodowców pytania. Odbyły się też dwie ciekawe debaty. Pierwsza, zainspirowana przez PFHBiPM, poruszyła aktualny na forum Europy temat: "Czy krowy są największym zagrożeniem dla środowiska? – fakty i mity", obnażając niedostatek rzetelnej wiedzy rolniczej, a nawet elementarnej przyrodniczej wśród społeczeństw oraz manipulowanie zagadnieniem przez grupy interesu. Druga debata zainicjowana przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego podjęła trudną tematykę: "Wyzwania polskiego rolnictwa w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej". Nie mniej interesujące były sesje wykładowe poświęcone różnym zagadnieniom i aspektom hodowli zwierząt gospodarskim, jak na przykład wykład prof. Z. Pejsaka: "Czy możemy ochronić polską produkcję świń przed ASF?".
Z pewnością każdy, kto poświęcił choćby jeden dzień na odwiedzenie Targów FERMA w Łodzi opuścił je nie tylko z reklamówką pełną ulotek i broszurek, ale też z głową pełną nowych informacji, poglądów i przemyśleń o polskiej hodowli.

C. Solarczyk
Fot.: C. Solarczyk, A. Lis

Debatę otworzył prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski cdn.