Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Warsztaty szkoleniowe z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków

Show the MENU
09.10.2018

12 LISTOPADA 2018 | Warsztaty szkoleniowe z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków. Czy interesuje Cię uprawa starych odmian warzyw i innych roślin użytkowych w twoim gospodarstwie? Czy chciałbyś spróbować jak sprawdzą się one na polu i w sprzedaży? Czy szukasz kontaktu i wymiany wiedzy z innymi rolnikami-pasjonatami zachowywania własnych NASION? Jeśli TAK, te warsztaty są dla Ciebie. Zapraszamy rolników-praktyków na warsztaty szkoleniowe Instytutu Ogrodnictwa i Krajowego Banku Nasion we współpracy z Nyeleni Polska i Ekologicznym Uniwersytetm Ludowym. Warsztaty będą spotkaniem osób, które żywo interesuje praktyczna REINTRODUKCJA STARYCH ODMIAN roślin w gospodarstwie oraz zwiększanie agro-bioróżnorodności na wsi. Gdzie: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Grzybów 1/2, 09-533 Słubice Koszt: Szkolenie wraz z obiadem i przerwą kawową są nieodpłatne. Dlaczego potrzebna jest Reintrodukcja Starych Odmian? Zachowywanie nasion roślin użytkowych było niegdyś powszechną wiedzą, ale też żywą praktyką zapewniającą ciągłość upraw z roku na rok1↓. Społeczności wiejskie na całym świecie rozwinęły niezwykłą różnorodność gatunków warzyw, ziół i owoców oraz kultur z nimi związanych. Od kilkudziesięciu lat, za równo na polach uprawnych, w krajobrazach wsi jak i na talerzach zachodzi jednak znaczące ujednolicanie wytwarzanej żywności, zmniejszanie się zasobów genowych i ekspansja monokultur2↓. Zmiany te zagrażają bioróżnorodności natury na wsi jak i bezpieczeństwu żywnościowemu. Znikają również z rynku nasiennego rodzime odmiany roślin. W odpowiedzi na te procesy, międzynarodowe i krajowe instytucje do spraw rolnictwa i żywności (m.in. FAO, Ministerstwo Rolnictwa w Polsce) rozwijają współpracę z gospodarstwami rolnymi i grupami społecznymi wprowadzając ponownie do agro-ekosystemów odmiany roślin zachowane wyłącznie w Bankach Nasion. Wspierane jest przy tym powstawanie Społecznych Banków Nasion. Celem programu Reintrodukcji Starych Odmian jest ponowne zróżnicowanie zasobów genowych w środowisku naturalnym i wzmocnienie odporności ekosystemow na zmiany klimatyczne. Na warsztatach rolnicy dowiedzą się jak nawiązać współpracę i pozyskać wybrane pod kątem swojej lokalności nasiona z krajowego Banku Nasion. W zamian za dokumentację upraw pozyskanymi nasionami rolnik czy rolniczka mogą obdarować sąsiadów lub wykorzystać w kolejnym sezonie, a plony warzyw sprzedać. Współpraca propaguje uprawę naturalnymi i ekologicznymi metodami i zachowywanie własnych nasion3↓. W Polsce, Program Reintrodukcji ma szczególny potencjał. Drobne gospodarstwa mogą łatwo zaadaptować swoje uprawy pod współpracę reintrodukcyjną. Wiele regionów przeżywa renesans kulinarnego dziedzictwa, który sprzyja tworzeniu się rynku zbytu na lokalną, sezonową i tradycyjną żywność. Dawne odmiany roślin oprócz wartości odżywczej, cenione są za swoją wartość kulturową, którą doceniają nowe ruchy konsumenckie, takie jak Kooperatywy Spożywczy, Rolnictwo Wspierane Społecznie czy restauratorzy. Program Reintrodukcji i powrót do tradycyjnych odmian to korzyści zarówno z perspektywy zwiększania lokalnej agro-bioróżnorodności jak i współpracy Instytucji Państwowych z praktykami na gospodarstwach. PROGAM 10.30-11.00– Pilotażowa uprawa dawnych odmian i nasiennictwo na gospodarstwie Osada Twórców: perspektywy na realizację celów suwerenności żywnościowej – Joanna Bojczewska, Nyeleni Polska. 11.00-11.30– Ochrona roślinnych zasobów genowych ex situ oraz on farm – Denise F. Dostatny,IHAR, Radzików. 11.30-11.50– Zasady udostępniania zasobów genowych oraz program reintrodukcji dawnych/lokalnych odmian roślin ogrodniczych – Mariusz Chojnowski, INHORT, Skierniewice. 11.50-12.10– Zasady udostępniania zasobów genowych roślin oraz reintrodukcja dawnych/lokalnych odmian roślin rolniczych i zielarskich – D. F. Dostatny,IHAR, Radzików. 12.10-12.30– Dyskusja 12.30-13.30– Obiad 13.30-13.45– Dawne odmiany roślin warzywnych w banku genów pochodzące z centralnej Polski – E. Kapusta, INHORT, Skierniewice. 13.45-14.00– Dawne odmiany roślin rolniczych w banku genów pochodzące z centralnej Polski – D. Fu Dostatny, IHAR, Radzików. 14.00-14.20– Społeczne banki nasion – perspektywy i zagrożenia – M. Chojnowski, INHORT, Skierniewice. 14.20-15.00– Dyskusja plenarna i podsumowanie warsztatów. Organizatorzy: Instytut Ogrodnictwa INHORT Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Partnerzy: Nyeleni Polska Ekologiczny Uniwersytet Ludowy